Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21803/2001
Φ.Ε.Κ.
1755/Β` 31.12.2001
Υπουργεία
Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ 210/73 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 274/76

Τροποποιεί την :

  • Υ.Α Α.Π.Δ7/Φ1/11499/545/97, (502/Β/19.6.97)    «Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ 210/73, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 274/76»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1755B_01 58.06 KB