Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 9373/1984
Φ.Ε.Κ.
436/Β` 29.6.1984
Υποβολής στοιχείων δραστηριότητας από τους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 436Β_84 49.14 KB