Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 212/1976
Φ.Ε.Κ.
78/Α` 6.4.1976
Υπουργεία
Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Μεταφορικές ταινίες, Προωθητές με αρθρωτά στοιχεία ή αλυσίδες : (κεφ. 1)
 • Κατασκευή & εξοπλισμός (άρθ. 2)
 • Λειτουργία (εγκατάσταση, χειρισμός & θέση σε λειτουργία, κ.λπ): (άρθ. 3)
 • Αναβατόρια με κάδο : (άρθ. 4)
 • Προωθητές κυκλικής τροχιάς : (άρθ. 5)
 • Πνευματικοί προωθητές : (άρθ. 6)
 • Προωθητές με κύλιστρα (ραουλόδρομοι) : (άρθ. 7)
 • Προωθητές σάκων (μεταφορείς υπό κλίση) : (άρθ. 8 - 9)
 • Πινακίδα «απαγόρευση μεταφοράς προσώπων» : (άρθ. 8§10, 10)
 • Προωθητές αιωρών & κλειστής τροχιάς : (άρθ. 10-11)
 • Πινακίδα «απαγορεύεται η επίκυψη στην περιοχή τροχιάς : (άρθ. 10§7)
 • Προωθητές ατέρμονος κοχλία: (άρθ. 12)
 • Δονητικοί προωθητές : (άρθ. 13)
 • Προωθητές με σκοινιά : (άρθ. 15-17)
 • Ειδικά ενδύματα – Προφυλακτικά μέσα : (άρθ. 18)
 • Διαπίστωση καταλληλότητας χειριστών : (άρθ. 19)
 • Προειδοποιητικές πινακίδες – Βιβλίο προληπτικών μέτρων : (άρθ. 20)
 • Ποινικές διατάξεις : (άρθ. 12)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 78Α_76 217.25 KB