Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Στόχος : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (μέρος, δημόσια αρχή, το κοινό, το ενδιαφερόμενο κοινό, περιβαλλοντικές πληροφορίες) : (άρθ. 2)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 3)
 • Πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες : (άρθ. 4)
 • Συλλογή & διάθεση περιβαλλοντικών πληροφοριών : (άρθ. 5)
 • Συμμετοχή του κοινού σε αποφάσεις για ειδικές δραστηριότητες : (άρθ. 6)
 • Συμμετοχή του κοινού όσον αφορά σχέδια, προγράμματα και πολιτικές για το περιβάλλον : (άρθ. 7)
 • Συμμετοχή του κοινού κατά την προπαρασκευή εκτελεστικών ή/και νομικώς δεσμευτικών κανονιστικών διατάξεων : (άρθ. 8)
 • Πρόσβαση στη δικαιοσύνη : (άρθ. 9)
 • Σύνοδος των μερών : (άρθ. 10)
 • Δικαίωμα ψήφου : (άρθ. 11)
 • Γραμματεία : (άρθ. 12)
 • Παρατήματα : (άρθ. 13)
 • Τροποποιήσεις της σύμβασης : (άρθ. 14)
 • Εξέταση της συμμόρφωσης : (άρθ. 15)
 • Επίλυση διαφορών : (άρθ. 16)
 • Υπογραφή : (άρθ. 17)
 • Θεματοφύλακας : (άρθ. 18)
 • Κύρωση, αποδοχή, έγκριση & προσχώρηση : (άρθ. 19)
 • Αποχώρηση : (άρθ. 21)
 • Αυθεντικά κείμενα : (άρθ. 22)
 • Κατάλογος δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6§1α : (παράρτημα Ι)
 • Διαιτησία : (παράρτημα ΙΙ)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 303Α_05 1.6 MB