Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Διορθ. Σφ. 2020
Φ.Ε.Κ.
1038/Β` 26.3.2020
Στην 13031/Δ1.4551/23-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 994/23-03-2020 (τ.Β΄)
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1038Β_2020 119.87 KB