Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887/2020 (ΦΕΚ 2767/Β` 7.7.2020)