Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εγκ. Δ1γ/ΓΠ οικ 47265/2020 (ΦΕΚ /-- 24.7.2020)