Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποφ. 28240 Φ. 701.2, Πυρ/κή Δ/ξη 3γ/1995 (ΦΕΚ 717/Β` 18.8.1995)