Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Τόπος Υλοποίησης
Αθήνα

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Στελέχη ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Τεχνικοί Ασφάλειας και Γιατροί Εργασίας

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. οι οποίοι έχουν μια από τις ειδικότητες για να ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας, που ορίζει ο Ν. 3850/2010. Στο σεμινάριο θα αποκτήσετε:

  • σύγχρονες γνώσεις στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας για τη στελέχωση των Βιομηχανιών.
  • τη γνώση των προδιαγραφών της ειδικότητας του Τεχνικού Ασφάλειας ως θέση και περιβάλλον εργασίας στην επιχείρηση.
  • μείωση του απαιτούμενου χρόνου από ημερομηνία κτήσεως πτυχίου για απόκτηση δικαιώματος ανάληψης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας για απόφοιτους ΑΕΙ από 2 χρόνια σε 1 χρόνο και για απόφοιτους ΤΕΙ από 5 χρόνια σε 2 χρόνια, σύμφωνα με τον Ν.3850/2010.
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο Υπουργείο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Πληροφορίες σεμιναρίου 139.07 KB
Αίτηση σεμιναρίου 187.7 KB
Λέξεις κλειδιά