Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Τόπος Υλοποίησης
Βόλος
Θεσσαλονίκη
Ιωάννινα
Τρίπολη

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, οι οποίοι έχουν μια από τις ειδικότητες που ορίζει ο Ν. 3850/2010 για να ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

  • Τεχνικοί Ασφάλειας
  • Γιατροί Εργασίας
  • Εξειδικευμένα στελέχη ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΩ

από τη συμμετοχή μου γιατί θα αποκτήσω: 

  • σύγχρονες γνώσεις στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας για τη στελέχωση των Βιομηχανιών.
  • τη γνώση των προδιαγραφών της ειδικότητας του Τεχνικού Ασφάλειας ως θέση και περιβάλλον εργασίας στην επιχείρηση.
  • μείωση του απαιτούμενου χρόνου από ημερομηνία κτήσεως πτυχίου για απόκτηση δικαιώματος ανάληψης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας για απόφοιτους ΑΕΙ από 2 χρόνια σε 1 χρόνο και για απόφοιτους ΑΤΕΙ από 5 χρόνια σε 2 χρόνια, σύμφωνα με τον Ν.3850/2010.
  • βεβαίωση Παρακολούθησης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο Υπουργείο.

ΤΙΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • 550€
  • Ειδική τιμή 450€ για τις 15 πρώτες αιτήσεις (η τιμή αφορά σε ιδιώτες - φυσικά πρόσωπα).
  • Υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής τού προγράμματος στον ΛΑΕΚ 0,24% 2018 για εταιρείες που θα εκπαιδεύσουν εργαζόμενους τους.
Λέξεις κλειδιά