Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Τόπος Υλοποίησης
Αθήνα

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Κ.Ε.Κ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), θα υλοποιήσει στην Αθήνα, πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων (Επιπέδου -1) διάρκειας δέκα (10) ωρών, στις 11 & 13 Ιουνίου 2018 και ώρες 16.00 – 21.00.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του 3ου ορόφου, του κεντρικού κτηρίου του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6).

Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα ογδόντα ευρώ (80 €). Τα τριάντα ευρώ (30 €) θα κατατεθούν από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σε λογαριασμό του ΕΦΕΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος, για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ.

Μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθούν προσωρινές βεβαιώσεις παρακολούθησης, οι οποίες ισχύουν έως ότου κληθείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ, προκειμένου να αξιολογηθείτε και για τις οποίες θα ενημερωθείτε από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Οι εξετάσεις γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006, οπότε και σας δίνεται από τον ΕΦΕΤ το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων 
  5. Το Εργασιακό Περιβάλλον
  6. Πρακτικές καθαρισμού
  7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνείσετε στο T.: 210 8200111 (κα Μαριάννα Αντώνου) ή να στείλετε μήνυμα στο E: antonou@elinyae.gr

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Πληροφορίες σεμιναρίου 89.5 KB
Αίτηση σεμιναρίου 220.99 KB
Λέξεις κλειδιά