Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Τόπος Υλοποίησης
Αθήνα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) με πρωτοβουλία του Συλλόγου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Σ.Α.& Ε.Τ.Τ.Ε) διοργανώνει 10ωρο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης με θέμα:
«Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου – Μέσα Ατομικής Προστασίας»
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί 22 & 23 Νοεμβρίου 2018 , ώρα 16:00-21:00 στο κτήριο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα και στοχεύει να επικοινωνήσει βασικές έννοιες Εκτίμησης Κινδύνου που συνδέονται άμεσα με τον επαγγελματικό κλάδο των Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.

Στο πρόγραμμα θα αναπτυχθούν οι θεματικές:

  • Μέθοδοι ανάλυσης ατυχημάτων & επικινδυνότητας
  • Οργάνωση διαδικασιών επιθεώρησης ελέγχου – Λίστες ελέγχου
  • Γραπτή Επαγγελματική Εκτίμηση Κινδύνου
  • Μεθοδολογία συγγραφής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
  • Case studies
  • Mέσα Ατομικής Προστασίας - Κατήγορίες - Πρότυπα
  • Τρόπος Επιλογής και χρήσης

Στους καταρτιζόμενους θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 45 ευρώ/άτομο

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε αποστείλετε αίτημα στο email: conservatorsatrisk@gmail.com 
μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018αναγράφοντας ονοματεπώνυμο και επάγγελμα .

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Αφίσα σεμιναρίου 1.52 MB
Λέξεις κλειδιά