Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Τόπος Υλοποίησης
Βόλος

Tο σεμινάριο στοχεύει στην εξειδικευμένη κατάρτισή μου μέσω ενός αναβαθμισμένου προγράμματος εισηγήσεων ώστε να αναλάβω τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή μου.

Το θεματολόγιο του προγράμματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Νομοθετικό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας Υποχρεώσεις και καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας Κίνδυνοι στην εργασία Εργονομικές διευθετήσεις Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
g_kat_bolos.1535017565770.pdf 482.95 KB
aitisi_G.1535017602397.doc 47 KB
Λέξεις κλειδιά