Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 20797/2020
Φ.Ε.Κ.
1040/Β` 26.3.2020
Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1040Β_2020 115.48 KB