Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Επαγγελματικές άδειες >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

1830/Β`/22.11.2010

Υπουργεία:

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Λέξεις Κλειδιά:

επαγγελματική άδεια

επαγγελματική αμέλεια

επαγγελματική δραστηριότητα

επαγγελματική συμπεριφορά

εποπτεία παρόχου εγκατεστημένου στην Ελλάδα

ηλεκτρική εγκατάσταση

ηλεκτροσυγκόλληση

οξυγονοκόλληση

παρακολούθηση επαγγελματικής συμπεριφοράς

πάροχος υπηρεσιών

χειρισμός μηχανημάτων έργου

Υ.Α. οικ. 12570/1106/Φ9.1/2010 - Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και εποπτεία παροχών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Πεδίο εφαρμογής - Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών προσωρινού ή περιστασιακού χαρακτήρα : (άρθ. 2)
 • Παρακολούθηση επαγγελματικής συμπεριφοράς : (άρθ. 3)
 • Εποπτεία από τις αρχές παρόχου εγκατεστημένου στην Ελλάδα που μετακινείται προσωρινά σε άλλο κράτος -μέλος : (άρθ. 4)
 • Εποπτεία από τις αρχές παρόχου εγκατεστημένου στην Ελλάδα σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησης του από τη χώρα εγκατάστασής του : (άρθ. 5)
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 1 : (παράρτημα Α)
 • Δήλωση προσωρινής – περιστασιακής παροχής υπηρεσιών από νομικό πρόσωπο : (παράρτημα Β)
 • Μητρώο φυσικών προσώπων / νομικών προσώπων : (παράρτημα Γ)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. ΦΓ/9.1/οικ. 1722/127/16.2.2011 «Εφαρμογή του Νόμου υπ’ αριθμ. 3844/2010 (ΦΕΚ 63Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων 12570/1106/ΦΓ9.1/10-11-2010 (ΦΕΚ 1830/Β/2010) «Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώων και εποπτεία παροχών», 158/25/ΓΦ9.1/10-01-2011 (ΦΕΚ 49/Β/2011) «Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών από παρόχους μόνιμα εγκατεστημένους στην Ελλάδα» και 14937/2050/ΦΓ9.1/28-12-2010 (ΦΕΚ 62/Β/2011) «Καθορισμός οργάνων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων ..», οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3844/2010»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1830Β_10 (Μέγεθος: 380 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.