Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Α > Αποθήκες >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

1227/Β`/14.6.2011

Υπουργεία:

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Λέξεις Κλειδιά:

ANFO

CE

SLUPRIES

άδεια γομωτή

άδεια εκτέλεσης εργασίας

άδεια κυκλοφορίας

άδεια λειτουργίας

άδεια πυροδότη

αερισμός

αλεξικέραυνο

ανάκληση άδειας

αναπνεύσιμο κλάσμα

ανυψωτικό μηχάνημα

απαγόρευση καπνίσματος

απαγόρευση κατοχής και χρήσης οινοπνευματωδών

απαγόρευση χρήσης κινητού

αποθήκη εκρηκτικών

απόσταση χωροθέτησης λατομικών περιοχών

αποχωρητήρια

ασθενοφόρο

ασφαλής φόρτωση

ασφαλιστήριο

ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου

ατύχημα

αυτοκινούμενο μηχάνημα

βαρούλκο

βιβλίο διακίνησης εκρηκτικών υλών

γαλουχούσα

γείωση

γεώτρηση

γεωτρύπανο

γόμωση διατρημάτων

γραπτή εκτίμηση του κινδύνου

γραφείο ασφάλειας & υγείας

διαχείριση αποβλήτων

δονήσεις

δυστύχημα

εβδομαδιαία στάθμη έκθεσης (Lx, 8h)

έγγραφο ασφάλειας και υγείας

έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ)

έγκυος

εισπνεύσιμο κλάσμα

εκμεταλλευτής

εκπαίδευση εργαζομένων

εκρηκτικές ύλες

εκσκαφέας

εκσκαφή

εκτίμηση κινδύνου

εξορυκτικά απόβλητα

εξόρυξη

επίβλεψη υγείας

επιθεώρηση μεταλλείων

επιφανειακή εκσκαφή

εργασία ανηλίκων

ευθύνη μελετητή

εύφλεκτο μεταλλείο

ηλεκτράμαξα

ηλεκτρική μηχανή

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

ήλωση

ημερήσια στάθμη έκθεσης (LEX, 8h)

ηχητικό σήμα

θερμική καταπόνηση εργαζομένων

θόρυβος

θρυαλλίδα

ιατρός εργασίας (ΙΕ)

ιοντίζουσα ακτινοβολία

καθήκοντα γεωτρυπανιστή

κανονισμός μεταλλευτικών & λατομικών εργασιών

καπνός

καψύλια

κραδασμοί

κραδασμός μεταδιδόμενος σε όλο το σώμα

κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα άκρας χειρός – βραχίονα

κρυσταλλικό πυρίτιο

λατομικός χώρος

λεχώνα

λιγνιτωρυχείο

λούκια

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)

μέσα ατομικής προστασίας

μέσο έναυσης

μεταλλεία - λατομεία

μεταλλευτικός χώρος

μεταφορά εκρηκτικών

μέτωπο εξόρυξης

μηχάνημα

μηχανήματα έργων (ΜΕ)

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

ντους

ξυλοδεσία

οριακές τιμές

περιεχόμενο φαρμακείου

πινακίδα κυκλοφορίας

πόσιμο νερό

προστασία της υγείας

προστασία του περιβάλλοντος

προωθητής

πρώτες βοήθειες

πυροδότης

πυροδότηση με θρυαλλίδα ασφαλείας

πυροδότηση με καψύλια

πυροκροτητής

ραδιενεργός σκόνη

σήμανση

σκόνες

σύστημα συναγερμού

σχέδιο έκτακτης ανάγκης

τεχνικός ασφάλειας (ΤΑ)

υπόγεια εκσκαφή

υπόγεια νερά

υπόγειες εργασίες

υπόνομος

υποστύλωση

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

υψηλή τάση

φορητός πυροσβεστήρας

φόρτωση οχήματος

φρέατα

φυσικοί παράγοντες

φωτισμός

χειρισμός μηχανημάτων έργου

χειριστής

χημικοί παράγοντες

χωροθέτηση εργασιών

χώρος ανάπαυσης

Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 - Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Γενικοί ορισμοί (μεταλλευτικοί - λατομικοί χώροι, μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες, εγκατάσταση, έργο, εκμεταλλευτής, εργοδότης, αξιοποίηση, εκμετάλλευση, σύστημα, υπόγειες εκσκαφές, κεντρικές υπόγειες εκσκαφές, υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες, χώροι εργασίας) : (άρθ. 2)
 • Κρατικός έλεγχος : (άρθ. 3)
 • Γενικές υποχρεώσεις εκμεταλλευτή και εργοδότη : (άρθ. 4)
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων : (άρθ. 4§1β)
 • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης : (άρθ. 4 §2γ)
 • Γενικές υποχρεώσεις και δικαιώματα εργαζομένων : (άρθ. 5)
 • Απαγόρευση κατανάλωσης οινοπνευματωδών και χρήσης φαρμάκων : (άρθ. 5§ι)
 • Γενικά κριτήρια ορθολογικής δραστηριότητας : (άρθ. 6)
 • Στέγαση - χώροι υγιεινής- χώροι ανάπαυσης : (άρθ. 7)
 • Πόσιμο νερό : (άρθ. 7§8)
 • Μέσα ατομικής προστασίας : (άρθ. 8)
 • Απασχόληση ιατρών και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού : (άρθ. 9)
 • Μέσα για παροχή πρώτων βοηθειών : (άρθ. 10)
 • Ασθενοφόρο : (άρθ. 10§1)
 • Περιεχόμενο φαρμακείου : (άρθ. 10 §2)
 • Πρόσληψη - καταλληλότητα προσωπικού – περιορισμοί απασχόλησης : (άρθ. 11)
 • Απαγόρευση εργασίας ανηλίκων : (άρθ. 11§4)
 • Πρακτική εκπαίδευση φοιτητών, σπουδαστών : (άρθ. 11§6)
 • Επίβλεψη υγείας εργαζομένων : (άρθ. 12)
 • Ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου : (άρθ. 12§2)
 • Εκπαίδευση εργαζομένων : (άρθ. 13)
 • Οργανωτικές υποδιαιρέσεις έργου : (άρθ. 14)
 • Επίβλεψη από διπλωματούχο μηχανικό μεταλλείων : (άρθ. 14§1)
 • Ιεραρχία έργου : (άρθ. 15)
 • Προσόντα εργοδηγού : (άρθ. 15§5)
 • Επίβλεψη εργασιών : (άρθ. 16)
 • Ασφάλεια και Υγεία : (άρθ. 17)
 • Τεχνικός ασφάλειας : (άρθ. 17§Α)
 • Γραφείο ασφάλειας και υγείας : (άρθ. 17§Β)
 • Τμήμα εκπαίδευσης : (άρθ. 18)
 • Ευθύνες μελετητών : (άρθ. 19)
 • Γενικά μέτρα ασφαλείας – προστασία εργαζομένων από φυσικούς και χημικούς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον : (κεφ. IV)
 • Γενικά μέτρα ασφάλειας : (άρθ. 20)
 • Σύστημα συναγερμού : (άρθ. 20§5)
 • Απαγόρευση κατοχής και χρήσης οινοπνευματωδών : (άρθ. 20 §6)
 • Προστασία εργαζομένων από φυσικούς και χημικούς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον : (κεφ. IV, μέρος Β)
 • Προστασία των εργαζομένων από τους θορύβους : (άρθ. 21)
 • Προστασία των εργαζομένων από αιωρούμενες σκόνες, ατμούς, καπνούς και λοιπούς χημικούς παράγοντες : (άρθ. 22)
 • Οριακές τιμές για ορυκτές σκόνες : (άρθ. 22, πίνακας 1)
 • Οριακές τιμές για σκόνες, ατμούς, καπνούς μετάλλων και ενώσεών τους : (άρθ. 22, πίνακας 2)
 • Οριακές τιμές για άλλους χημικούς παράγοντες : (άρθ. 22, πίνακας 3)
 • Προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση : (άρθ. 23)
 • Καταχώρηση μετρήσεων : (άρθ. 24)
 • Προστασία των εργαζομένων από ραδιενεργές σκόνες και ιοντίζουσες ακτινοβολίες : (άρθ. 25)
 • Προστασία των εργαζομένων από τους κραδασμούς : (άρθ. 26)
 • Διανομή και χρήση ηλεκτρικού ρεύματος - Φωτισμός : (κεφ. V)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 27)
 • Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος : (άρθ. 28)
 • Ηλεκτρικές μηχανές - γειώσεις : (άρθ. 29)
 • Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στις υπόγειες εργασίες : (άρθ. 30)
 • Απαγόρευση χρήσης υψηλής τάσης στις υπόγειες εργασίες : (άρθ. 30§1)
 • Ηλεκτράμαξες : (άρθ. 31)
 • Ειδικά καθήκοντα και μέτρα ασφάλειας : (άρθ. 32)
 • Φωτισμός : (άρθ. 33)
 • Μηχανήματα : (κεφ. VI, Μέρος Α)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 34)
 • Αυτοκινούμενα μηχανήματα : (άρθ. 35)
 • Αυτοκινούμενα μηχανήματα διαθέτουν: (θάλαμο χειρισμού, φορητό φαρμακείο, φορητό πυροσβεστήρα, μηχανισμούς πέδησης π.χ. σφήνες, ηχητικά όργανα, σήματα και φώτα, ζώνη ασφαλείας) : (άρθ. 35§1)
 • Εργαλεία και μέσα, για την αντιμετώπιση ανατροπών, εκτροχιασμών : (άρθ. 35§1στ)
 • Μηχανήματα εξόρυξης και φόρτωσης : (άρθ. 36)
 • Απαγορεύεται αυστηρά η άνοδος κάθε εργαζόμενου πάνω στον κάδο των μηχανημάτων εκτός της περίπτωσης πλήρους ακινητοποίησης για λόγους συντήρησης ή επισκευής : (άρθ. 36§6)
 • Απαγορεύεται η μεταφορά με φορτωτές, εκρηκτικών ή ευφλέκτων υλών και φιαλών αερίου : (άρθ. 36§7)
 • Μηχανές εσωτερικής καύσης σε υπόγειες εργασίες : (άρθ. 37)
 • Ειδικοί κανονισμοί : (άρθ. 38)
 • Συστήματα φόρτωσης και μεταφοράς : (κεφ. VI, Μέρος Β)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 39)
 • Φόρτωση και μεταφορά με αυτοκινούμενα μηχανήματα : (άρθ. 40)
 • Μεταφορά με συρμούς και βαγόνια : (άρθ. 41)
 • Μεταφορά με βαρούλκα σε φρεάτια ή κεκλιμένα καθώς και με λοιπά ανυψωτικά ή ελκτικά μηχανήματα : (άρθ. 42)
 • Συνεχής μεταφορά : (άρθ. 43)
 • Ειδικοί κανονισμοί : (άρθ. 44)
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και συναφείς δομικές κατασκευές : (κεφ. VI, Μέρος Γ)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 45)
 • Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων : (άρθ. 46)
 • Λειτουργία εγκαταστάσεων : (άρθ. 47)
 • Ειδικοί κανονισμοί : (άρθ. 48)
 • Αποθήκευση – μεταφορά - χρήση εκρηκτικών : (κεφ. VII)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 49)
 • Απαγόρευση καπνίσματος : (άρθ. 49 §3α)
 • Απαγόρευση χρήσης συσκευής ασύρματης επικοινωνίας ή κινητού τηλεφώνου : (άρθ. 49 §3β)
 • Αποθήκευση εκρηκτικών και καψυλίων : (άρθ. 50)
 • Υπαίθριες αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλίων : (άρθ. 51)
 • Πίνακας συσχετισμού ποσοτήτων εκρηκτικών υλών και καψυλίων σε υπαίθριες αποθήκες : (άρθ. 51)
 • Υπόγειες αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλίων : (άρθ. 52)
 • Παρασκευή εκρηκτικών με κινητές μονάδες : (άρθ. 53)
 • Μεταφορά εκρηκτικών και καψυλίων : (άρθ. 54)
 • Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε σιδερένιου εργαλείου κατά τη χρήση εκρηκτικών υλών : (άρθ. 54§5)
 • Γόμωση των διατρημάτων : (άρθ. 55)
 • Εκτίναξη πετρώματος : (άρθ. 56)
 • Προετοιμασία πυροδότησης των υπονόμων – εκκένωση περιοχής : (άρθ. 57)
 • Πυροδότηση με θρυαλλίδα ασφαλείας : (άρθ. 58)
 • Ειδικά μέτρα για την πυροδότηση με ηλεκτρικά καψύλια : (άρθ. 59)
 • Ειδικά μέτρα για την πυροδότηση με μη ηλεκτρικά καψύλια : (άρθ. 60)
 • Αποτυχημένοι υπόνομοι : (άρθ. 61)
 • Καταστροφή εκρηκτικών υλών και καψυλίων : (άρθ. 62)
 • Υπόγειες εκσκαφές και εργασίες : (κεφ. VIII)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 63)
 • Προσπελάσεις : (άρθ. 64)
 • Γεωμετρικά χαρακτηριστικά και διαρρύθμιση εκσκαφών : (άρθ. 65)
 • Φρέατα και κεκλιμένα : (άρθ. 66)
 • Λούκια : (άρθ. 67)
 • Μέτωπα εξόρυξης : (άρθ. 68)
 • Εξοφλήσεις : (άρθ. 69)
 • Ειδικοί κανονισμοί : (άρθ. 70)
 • Υποστήριξη – συγκράτηση υπογείων εκσκαφών : (κεφ. VIII, μέρος Β)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 71)
 • Υποστήλωση : (άρθ. 72)
 • Ξυλοδεσία : (άρθ. 73)
 • Ήλωση - κοχλίωση & υποστήριξη – συγκράτηση με ειδικά υλικά και μεθόδους : (άρθ. 74)
 • Αερισμός υπογείων εργασιών : (κεφ. VIII, μέρος Γ)
 • Απαιτήσεις σε αερισμό : (άρθ. 75)
 • Κυκλώματα, εγκαταστάσεις και δίκτυα αερισμού : (άρθ. 76)
 • Έλεγχοι αερισμού : (άρθ. 77)
 • Προστασία εργαζομένων : (άρθ. 78)
 • Εύφλεκτα μεταλλεία, λιγνιτωρυχεία και ανθρακωρυχεία : (άρθ. 79)
 • Υπόγεια νερά : (κεφ. VIII, μέρος Δ)
 • Αντιμετώπιση νερών στις υπόγειες εργασίες : (άρθ. 80)
 • Διαπίστωση ύπαρξης υπόγειων νερών – προστασία εργαζομένων : (άρθ. 81)
 • Επιφανειακές εκσκαφές – Ασφάλεια επιφάνειας – προστασία περιβάλλοντος : (κεφ. ΙΧ)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 82)
 • Επιφανειακές εκσκαφές : (κεφ. ΙΧ, μέρος Α)
 • Γενικά μέτρα για την ασφάλεια των εκσκαφών : (άρθ. 83)
 • Επιφανειακά μέτωπα : (άρθ. 84)
 • Ασφάλεια επιφάνειας : (κεφ. ΙΧ, μέρος Β)
 • Χωροθέτηση μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών : (άρθ. 85)
 • Γενικά μέτρα για την ασφάλεια της επιφάνειας : (άρθ. 86)
 • Αποθέσεις υλικών – Διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων : (άρθ. 87)
 • Προστασία περιβάλλοντος χώρου από τις δονήσεις, το ωστικό κύμα των εκρήξεων και τους θορύβους : (άρθ. 88)
 • Προστασία περιβάλλοντος : (κεφ. ΙΧ, μέρος Γ)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 89)
 • Ειδικά μέτρα προστασίας και αποκατάστασης : (άρθ. 90)
 • Γεωτρήσεις : (κεφ. Χ)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 91)
 • Μεταφορά γεωτρύπανου και γεωτρητικού εξοπλισμού – τοποθέτηση μηχανικού εξοπλισμού και διάταξη συστήματος : (άρθ. 92)
 • Λειτουργία συστήματος γεώτρησης : (άρθ. 93)
 • Καθήκοντα γεωτρυπανιστή : (άρθ. 94)
 • Ειδικοί κανονισμοί : (άρθ. 95)
 • Ατυχήματα - δυστυχήματα : (κεφ. ΧΙ)
 • Ορισμοί (ατύχημα, δυστύχημα) : (άρθ. 96)
 • Ειδικά καθήκοντα Δ/νσης του έργου : (άρθ. 97)
 • Ειδικά καθήκοντα Αστυνομικής αρχής : (άρθ. 98)
 • Ειδικά καθήκοντα Επιθεώρησης μεταλλείων : (άρθ. 99)
 • Στατιστικός έλεγχος ατυχημάτων - δυστυχημάτων : (άρθ. 100)
 • Έγκριση τεχνικής μελέτης : (κεφ. ΧΙΙ, μέρος Α)
 • Περιεχόμενο μελέτης : (άρθ. 101)
 • Διαδικασία για την έγκριση της τεχνικής μελέτης : (άρθ. 102)
 • Άδειες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων : (κεφ. ΧΙΙ, μέρος Β)
 • Άδεια εγκατάστασης : (άρθ. 103)
 • Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας : (άρθ. 103§θ)
 • Άδεια λειτουργίας : (άρθ. 104)
 • Άδειες κατασκευής αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων : (άρθ. 105)
 • Άδειες λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων. Ανανέωση αδειών : (άρθ. 106)
 • Άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ANFO, SLURRIES ή γαλακτωμάτων ευρισκόμενων πάνω σε όχημα : (άρθ. 107)
 • Άδειες προσωπικού για την εκτέλεση μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών : (κεφ. ΧΙΙ, μέρος Γ)
 • Εργασίες που για την εκτέλεσή τους απαιτείται άδεια : (άρθ. 108)
 • Τυπικά προσόντα για την απόκτηση άδειας γομωτή - πυροδότη : (άρθ. 109)
 • Διαδικασία απόκτησης αδειών γομωτή - πυροδότη : (άρθ. 110)
 • Διαδικασία ανάκλησης αδειών : (άρθ. 111)
 • Ειδικές παρεκκλίσεις : (άρθ. 112)
 • Ενδεικτική διάρθρωση εγγράφου υγείας και ασφάλειας : (παράρτημα Ι)
 • Οδηγίες για την εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων : (παράρτημα ΙΙ)
 • Υπόδειγμα βιβλίου διακίνησης εκρηκτικών υλών : (παράρτημα ΙΙΙ)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4409/2016, (ΦΕΚ 136/Α/28.7.2016) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1227Β_11 (Μέγεθος: 798 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.