Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Επιθεώρηση Εργασίας >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

266/Β`/18.2.2011

Υπουργεία:

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια εξετάσεων

άδεια ετήσια κανονική

ανήλικοι

διοικητικές κυρώσεις

εβδομαδιαία ανάπαυση

ειδική άδεια

επιβαλλόμενο πρόστιμο

επιθεώρηση εργασίας

εύρος προστίμων

ίση μεταχείριση

κατηγοριοποίηση παραβάσεων

μητρότητα

οδηγοί

πίνακας παραβάσεων

ΣΕΠΕ

υπερεργασία

υπερωριακή απασχόληση

υπολογισμός προστίμων

ύψος προστίμου

φορτηγό όχημα

Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011 - Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Μέθοδος υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από τους Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας : (κεφ. Α)
 • Μέθοδος υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από τους Τεχνικούς / Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας : (κεφ. Β)
 • Κριτήρια και υποκριτήρια : (§1)
 • Βήματα προσδιορισμού επιβαλλόμενου προστίμου : (§2)
 • Αναπροσαρμογή του βασικού προστίμου : (§3)
 • Πίνακας παραβάσεων : (παράρτ. Ι)
 • Κανονική άδεια : (παράρτ. Ι - ενότητα Α)
 • Πίνακες προσωπικού : (παράρτ. Ι - ενότητα Β)
 • Χρονικά όρια λειτουργίας επιχειρήσεων – εργασίας εργαζομένων – εβδομαδιαία ανάπαυση - αργίες : (παράρτ. Ι - ενότητα Γ)
 • Υπέρβαση χρόνου εργασίας : (παράρτ. Ι - ενότητα Δ)
 • Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων – τουριστικών λεωφορείων – βιβλία δρομολογίων – υπέρβαση χρόνου εργασίας : (παράρτ. Ι - ενότητα Ε)
 • Προσωπικό ΚΤΕΛ : (παράρτ. Ι - ενότητα ΣΤ)
 • Ανήλικοι : (παράρτ. Ι - ενότητα Ζ)
 • Μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων εορτών και λοιπών αποδοχών : (παράρτ. Ι - ενότητα Η)
 • Ίση μεταχείριση : (παράρτ. Ι - ενότητα Θ)
 • Προστασία μητρότητας – διευκολύνσεων των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις : (παράρτ. Ι - ενότητα Ι)
 • Μη τήρηση υποχρεώσεων, διατυπώσεων και λοιπών διαδικασιών : (παράρτ. Ι - ενότητα ΙΑ)
 • Μη χορήγηση ειδικών αδειών : (παράρτ. Ι - ενότητα ΙΒ)
 • Λοιπές παραβάσεις : (παράρτ. Ι - ενότητα ΙΓ)
 • Βήματα προσδιορισμού επιβαλλόμενου προστίμου : (παράρτ. ΙΙ, ΙΙΙ)

Σχετικά έγγραφα :

 • Αρ. Πρωτ. οικ. 21228/22.3.2011 «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ κατ εφαρμογή της Υ.Α 2063/Δ1 632/2011 (ΦΕΚ 266/Β/18.2.2011)»

Καταργήθηκε από :

 • Υ.Α. 29164/755/2019, (ΦΕΚ 2686/Β/2.7.2019) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 266Β_11 (Μέγεθος: 3377 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 19-07-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.