Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Διαχείριση αποβλήτων > εναλλακτική διαχείριση «άλλων προϊόντων» >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

1312/Β`/24.8.2010

Υπουργεία:

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Λέξεις Κλειδιά:

αδρανή απόβλητα

ανάκτηση ενέργειας

ανακύκλωση αποβλήτων

αξιοποίηση αποβλήτων

απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

διάθεση αποβλήτων

διάθεση στην αγορά

διαχείριση αποβλήτων

εναλλακτική διαχείριση

επαναχρησιμοποίηση

επεξεργασία αποβλήτων

μεταφορά αποβλήτων

οικοδομικές εργασίες

πρόληψη

προσωρινή αποθήκευση

προϊόντα δομικών κατασκευών

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης - ΣΕΔ

Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (αρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής - Εξαιρέσεις : (αρθ. 2)
 • Ορισμοί (απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ΑΕΚΚ, αδρανή απόβλητα, οικοδομικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδομών, πρόληψη, διαχείριση υλικών για οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών, διαχείριση ΑΕΚΚ, εναλλακτική διαχείριση, σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασία, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, αξιοποίηση, διάθεση, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, προϊόν δομικών κατασκευών, οικονομικοί παράγοντες, διαχειριστές ΑΕΚΚ, αρμόδια αρχή) : (αρθ. 3)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση υλικών για οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών : (άρθ. 4)
 • Γενικές κατευθύνσεις προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ : (άρθ. 5)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ : (άρθ. 6)
 • Υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ : (άρθ. 7)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ : (άρθ. 8)
 • Πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης (ΠΕΔ) : (άρθ. 9)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη συλλογή και μεταφορά των ΑΕΚΚ : (άρθ. 10)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την επεξεργασία και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ : (άρθ. 11)
 • Ποσοτικοί στόχοι για τη συλλογή – αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις : (άρθ. 12)
 • Ενημέρωση διαχειριστών και κοινού : (άρθ. 13)
 • Υποβολή εκθέσεων και πληροφόρηση : (άρθ. 14)
 • Έλεγχοι : (άρθ. 15)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 16)
 • Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβανομένου χώματος εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), σύμφωνα με το κεφ. 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων : (παράρτ. Ι)
 • Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων ατομικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης : (παράρτ. ΙΙ Α)
 • Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης : (παράρτ. ΙΙ Β)

Τροποποιήθηκε από :

Σχετικό έγγραφο:

 • Αρ. Πρωτ. Δ17α/50/2/ΦΝ 444.1/27.3.2013 «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β)»
 • Αρ. Πρωτ. οικ. 4834/25.1.2013 «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1312Β_10 (Μέγεθος: 348 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.