Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Εθνικό Σύστημα Υγείας >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

129/Α`/3.8.2010

Υπουργεία:

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εθνικής Άμυνας

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οικονομικών

Παιδείας, Δια βίου μάθησης Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Προστασίας του Πολίτη

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

αλκοόλ

αλκοολούχα ποτά

απαγόρευση καπνίσματος

βιβλίο αναφοράς καπνίσματος

δημόσιος τομέας

εθνικό συμβούλιο δημόσιας υγείας (ΕΣΥΔΥ)

εθνικό συστήματος υγείας (ΕΣΥ)

επιτροπή ιοντιζουσών & μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών

εσωτερικός χώρος

καζίνο

νοσηλευτικό προσωπικό

νοσοκομεία

Ν. 3868/2010 - Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων : (αρθ. 1)
 • Ανάπτυξη ιατρικού δυναμικού στις μονάδες υγείας του ΕΣΥ : (αρθ. 2-4)
 • Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό – Νοσηλευτικό επάγγελμα : (αρθ. 5-7)
 • Λειτουργία και διοίκηση φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : (αρθ. 8)
 • Υποστήριξη πολίτη – Λογοδοσία -Εθελοντισμός : (αρθ. 9-12)
 • Πρόνοια : (αρθ. 13)
 • Μέτρα για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους Δημόσιους χώρους : (αρθ. 17)
 • Διατάξεις για την ψυχική υγεία : (αρθ. 21)
 • Επιτροπή ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών : (αρθ. 23)
 • Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ) : (άρθ. 27)

Σχετικά έγγραφα :

 • Αρ. Πρωτ. ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ. 18283/11/2/11.2.2013 «Εφαρμογή του Ν. 3868/2010 για το κάπνισμα»
 • Εγκ. Γ.Π. 120995/30.9.2010 «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους»
 • Εγκ. 103147/19.8.2010 «Εφαρμογή Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ &άλλες διατάξεις» και ειδικότερα Κεφ. Ζ περί μέτρων ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, τροποποίηση των Ν. 3730/2008 και Ν. 3370/2005»

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4486/2017, (ΦΕΚ 115/Α/7.8.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4320/2015, (ΦΕΚ 29/Α/29.3.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 129Α_10 (Μέγεθος: 3915 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.