Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

2076/Β`/25.9.2009

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Εσωτερικών

Οικονομίας & Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

αδειοδοτούσα αρχή

αδρανή απόβλητα

απόβλητα κατεργασίας

αποκατάσταση

αρμόδια αρχή

βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική

διαχείριση αποβλήτων

εγκατάσταση αποβλήτων

έκπλυμα

ενδιαφερόμενο κοινό

εξορυκτικά απόβλητα

εξορυκτική βιομηχανία

επικίνδυνη ουσία

κυάνιο

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)

οριακές τιμές

σοβαρό ατύχημα

σχέδιο έκτακτης ανάγκης

τύρφη

υδάτινο περιβάλλον

φορέας διαχείρισης

Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 - Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (απόβλητα, εξορυκτικά, επικίνδυνα, αδρανή απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα, μη ρυπανθέν χώμα, ορυκτός πόρος ή ορυκτό, εξορυκτικές βιομηχανίες, υπεράκτια, επεξεργασία, απόβλητα κατεργασίας, σωρός, φράγμα, λιμνη, κυάνιο διασπώμενο με ασθενές οξύ, έκπλυμα, εγκαταστάσεις αποβλήτων, σοβαρό ατύχημα, επικίνδυνη ουσία, βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, υδάτινο σύστημα υποδοχής, αποκατάσταση, αναζήτηση, το κοινό, το ενδιαφερόμενο κοινό, φορέας διαχείρισης, μικτός φορέας διαχείρισης, απλός φορέας διαχείρισης, φορέας εκμετάλλευσης, κάτοχος αποβλήτων, αρμόδιος, αρμόδια αρχή, αδειοδοτούσα αρχή, τόπος, ουσιαστική μεταβολή, τύρφη): (άρθ. 3)
 • Γενικές απαιτήσεις : (άρθ. 4)
 • Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων : (άρθ. 5-7)
 • Πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων – Ενημέρωση κοινού : (άρθ. 8 -10)
 • Μελέτη ασφάλειας : (άρθ. 9)
 • Σχέδια έκτακτης ανάγκης : (άρθ. 10)
 • Προϋποθέσεις λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποβλήτων : (άρθ. 11-12)
 • Ειδικές υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης : (άρθ. 13 -16)
 • Κοιλότητες εκσκαφής : (άρθ. 13)
 • Οριακές τιμές κυανίου σε λίμνη : (άρθ. 14)
 • Διαδικασίες που διέπουν το κλείσιμο των εγκαταστάσεων αποβλήτων και τη μετέπειτα φάση : (άρθ. 15)
 • Διασυνοριακές επιπτώσεις : (άρθ. 17)
 • Κατάρτιση εκθέσεων : (άρθ. 19)
 • Απογραφή των κλειστών εγκαταστάσεων αποβλήτων : (άρθ. 21)
 • Περιβαλλοντική ευθύνη : (άρθ. 22)
 • Πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων και πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στο ενδιαφερόμενο κοινό : (παράρτημα Ι)
 • Χαρακτηρισμός αποβλήτων : (παράρτημα ΙΙ)
 • Κριτήρια για την ταξινόμηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων : (παράρτημα ΙΙΙ)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 2076Β_09 (Μέγεθος: 375 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.