Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

770/Β`/28.4.2009

Υπουργεία:

Εσωτερικών

Μεταφορών & Επικοινωνιών

Λέξεις Κλειδιά:

απαγόρευση καπνίσματος

αποθήκευση

αρχηγός πυροπροστασίας

εκπαίδευση εργαζομένων

εμπορευματικός σταθμός αυτοκινήτων (ΕΣΑ)

έξοδος κινδύνου

ΚΤΕΟ

λιπαντήριο αυτοκινήτων

μελέτη πυροπροστασίας

όδευση διαφυγής

ομάδα πυροπροστασίας

περίφραξη

πιστοποιητικό πυροπροστασίας

πλυντήριο αυτοκινήτων

πυροπροστασία

πυροσβεστήρας

πυροτέχνημα

σταθμός αυτοκινήτων

σταθμός υπεραστικών λεωφορείων

συνεργείο αυτοκινήτων

ταξινόμηση

τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων

φορτοεκφορτώσεις

φωτισμός ασφαλείας

Υ.Α. οικ. 16085 Φ. 700.1/2009 - Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων - μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, σε Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων, καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός - γενικά : (άρθ. 1)
 • Ταξινόμηση – Χρήση κτηρίων : (άρθ. 2)
 • Μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας: (άρθ. 3)
 • Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας – Ισχύς - Ανανέωση: (άρθ. 4)
 • Νέα ή συμπληρωματική μελέτη πυροπροστασίας : (άρθ. 5)
 • Εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 23§7 του ν. 3185/03 (229/Α), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθ. 8§3 του ν. 3710/08 (216/Α): (άρθ. 6)
 • Καθορισμός αρμοδιοτήτων εμπλεκομένων υπηρεσιών : (άρθ. 7)
 • Προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας : (άρθ. 9)
 • Ταξινόμηση σε κατηγορίες επικινδυνότητας : (παράρτ. Ι)
 • Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας : (παράρτ. ΙΙΑ)
 • Κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας : (παράρτ. ΙΙΒ)
 • Ομάδα χαμηλού κινδύνου (Αα) : (παράρτ. ΙΙΒ §1)
 • Ομάδα χαμηλού κινδύνου (Βα) : (παράρτ. ΙΙΒ §2)
 • Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων (ΕΣΑ) κατηγορίας Ζ2 : (παράρτ. ΙΙΒ §3)
 • Ειδικές ρυθμίσεις : (παράρτ. ΙΙΓ)
 • Γενικές ρυθμίσεις : (παράρτ. ΙΙΔ)
 • Μελέτη πυροπροστασίας : (παράρτ. ΙΙΙ)
 • Οδηγίες συγκρότησης ομάδας πυροπροστασίας : (παράρτ. IV)
 • Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου μελέτης πυροπροστασίας για εγκαταστάσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών των Ν.Α : (παράρτ. V)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 770Β_09 (Μέγεθος: 661 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-01-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.