Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

412/Β`/6.3.2009

Υπουργεία:

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Ανάπτυξης

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εσωτερικών

Οικονομίας & Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

MARPOL

αλιευτικό σκάφος

ανάδοχος παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων

απόβλητα πλοίων

βυτιοφόρο όχημα

δεξαμενόπλοιο

διαχείριση αποβλήτων

διυλιστήριο

επιθεώρηση πλοίων

επικίνδυνα απόβλητα

θαλάσσιο αγκυροβόλιο

κατάλοιπα φορτίου

κοινοποίηση

λιμενικές εγκαταστάσεις

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής

περιβάλλον

πετρελαιοειδή απόβλητα

πετρελαιοειδή κατάλοιπα

πετρελαιοειδή κατάλοιπα φορτίου

πλοίο

πλωτή ευκολία

πλωτό ναυπήγημα

σκάφος αναψυχής

σλέπια

στερεά απόβλητα

συνοδευτικά μέτρα

σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων

φορέας διαχείρισης

χημικά κατάλοιπα

Υ.Α. 8111.1/41/09/2009 - Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (κατάλοιπα φορτίου, απόβλητα που παράγονται στα πλοία, λιμένας, φορέας διαχείρισης λιμένων, ανάδοχος παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, πλοίο, σύμβαση MARPΟL 73/78, λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, αλιευτικό σκάφος, σκάφος αναψυχής, θαλάσσιο αγκυροβόλιο): (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής : (άρθ. 4)
 • Σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων : (άρθ. 5)
 • Κοινοποίηση : (άρθ. 6)
 • Παράδοση των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία : (άρθ. 7)
 • Τέλη για τα απόβλητα που παράγονται στα πλοία : (άρθ. 8)
 • Εξαιρέσεις : (άρθ. 9)
 • Παράδοση των καταλοίπων φορτίου : (άρθ. 10)
 • Επιθεωρήσεις: (άρθ. 11)
 • Συνοδευτικά μέτρα: (άρθ. 12)
 • Παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και πετρελαιοειδών καταλοίπων φορτίου από δεξαμενόπλοια (σλέπια) και βυτιοφόρα οχήματα : (άρθ. 13)
 • Παραλαβή απορριμμάτων και λυμάτων πλοίων από άλλα πλοία : (άρθ. 14)
 • Παραλαβή χημικών καταλοίπων φορτίου πλοίων : (άρθ. 15)
 • Παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και πετρελαιοειδών καταλοίπων φορτίου από τα διυλιστήρια : (άρθ. 16)
 • Ειδικές διατάξεις : (άρθ. 17)
 • Κυρώσεις: (άρθ. 18)
 • Απαιτήσεις για σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων σε λιμένες : (παράρτημα Ι)
 • Πληροφορίες προς κοινοποίηση πριν από την είσοδο στο λιμένα : (παράρτημα ΙΙ)
 • Λιμένες που συνήθως καταπλέουν πλοία του άρθ. 3§α : (παράρτημα ΙΙΙ)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. 8136.16/01/16/13.2.2014 «Εφαρμογή διατάξεων της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ 412/Β/06.03.2009) σχετικά με τα μέτρα και τους όρους για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. 3122.3-15/79639/16/2016, (ΦΕΚ 3085/Β/28.9.2016) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας»»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 412Β_09 (Μέγεθος: 425 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.