Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

630/Β`/26.4.2007

Υπουργεία:

Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Εσωτερικών

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

επικύρωση

οικιακά συστήματα διανομής

οικιακή χρήση

ορθότητα

οριακές τιμές

όριο ανίχνευσης

περιβάλλον

πιστότητα

ποιότητα νερού

ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

ρύπανση των υδάτων

Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007 - Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ορισμοί (νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, οικιακές χρήσεις, οικιακά συστήματα διανομής, επικύρωση) : (άρθ. 1§1)
 • Γενικές υποχρεώσεις : (άρθ. 1§2)
 • Παρακολούθηση : (άρθ. 1§5)
 • Επανορθωτικές ενέργειες και περιορισμοί χρήσεως : (άρθ. 1§6)
 • Παρεκκλίσεις : (άρθ. 1§7)
 • Καθορισμός αρμοδίων αρχών, υπευθύνων :(άρθ. 1§8)
 • Ενημέρωση και εκθέσεις : (άρθ. 1§9)
 • Εξαιρετικές περιπτώσεις :(άρθ. 1§10)
 • Διοικητικές κυρώσεις :(άρθ. 1§11)
 • Παράμετροι και παραμετρικές τιμές :(παράρτημα Ι)
 • Μικροβιολογικές παράμετροι :(παράρτημα Ι, μέρος Α)
 • Χημικές παράμετροι :(παράρτημα Ι, μέρος Β)
 • Παρακολούθηση : :(παράρτημα ΙΙ)
 • Δοκιμαστική παρακολούθηση :(παράρτημα ΙΙ§1)
 • Ελεγκτική παρακολούθηση : (παράρτημα ΙΙ§2)
 • Συμπληρωματική παρακολούθηση :(παράρτημα ΙΙ§3)
 • Προδιαγραφές για την ανάλυση των παραμέτρων : (παράρτημα ΙΙΙ)
 • Παράμετροι για τις οποίες καθορίζεται μέθοδος ανάλυσης : (παράρτημα ΙΙΙ§1)
 • Παράμετροι για τις οποίες καθορίζονται χαρακτηριστικά επιδόσεων : (παράρτημα ΙΙΙ§2)
 • Ορισμοί (ορθότητα, πιστότητα, όριο ανίχνευσης) : (παράρτημα ΙΙΙ§2.2)
 • Παράμετροι για τις οποίες δεν καθορίζεται μέθοδος ανάλυσης : (παράρτημα ΙΙΙ§3)

Διόρθωση σφάλματος :

 • Διορθ. Σφ. : (ΦΕΚ 1215/Β/11.4.2012) «στην υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295 απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης − Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007)»
 • Διορθ. Σφ. : (ΦΕΚ 986/Β/18.6.2007) «στην υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295 απόφαση»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 630Β_07 (Μέγεθος: 751 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.