Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Επικίνδυνοι παράγοντες (φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, καρκινογόνοι) > Χημικοί παράγοντες > Χρώματα - Βερνίκια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

1641/Β`/8.11.2006

Υπουργεία:

Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

VOC

ατμοσφαιρική ρύπανση

διάθεση στην αγορά

διαλύτης

επισήμανση

επίχρισμα

οργανικός διαλύτης

οριακές τιμές

παρασκεύασμα

πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

χρώματα και βερνίκια

Υ.Α. 437/2005/2006 - Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 όσον αφορά στον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα επαναβαφής (επισκευαστικής βαφής) αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός και πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (ουσίες, παρασκεύασμα, οργανική ένωση, πτητική οργανική ένωση - ΠΟΕ, περιεκτικότητα σε ΠΟΕ, επίχρισμα, οργανικός διαλύτης, φίλμ, υδατικά επιχρίσματα – Υ, επιχρίσματα διαλύτη – Δ, διάθεση στην αγορά) : (άρθ. 2)
 • Απαιτήσεις : (άρθ. 3)
 • Επισήμανση : (άρθ. 4)
 • Αρμόδια αρχή : (άρθ. 5)
 • Παρακολούθηση : (άρθ. 6)
 • Υποβολή εκθέσεων : (άρθ. 7)
 • Ελεύθερη κυκλοφορία : (άρθ. 8)
 • Επιθεωρήσεις – έλεγχος δειγμάτων : (άρθ. 9)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 10)
 • Πεδίο εφαρμογής : (παράρτημα Ι)
 • Ορισμοί (βερνίκια και βαφές ξύλου, χρώματα εσωτερικών – εξωτερικών διακοσμήσεων, επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων, επιχρίσματα γυαλιστερά εσωτερικών τοίχων και οροφών, επιχρίσματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών, αστάρια, συνδετικά αστάρια, ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού, ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών, πολύχρωμα επιχρίσματα, επιχρίσματα διακοσμητικών εφφέ, προϊόντα επαναβαφής (επισκευαστικής βαφής) αυτοκινήτων) (παράρτημα Ι, §1.1)
 • Ορισμοί (προετοιμασία και καθαρισμός, προϊόντα προετοιμασίας, προκαθαριστικά, χονδρά γεμιστικά / στόκκοι, αστάρι, προεργασίας / γεμιστικά, αστάρια μετάλλου γενικής χρήσης, αστάρια φωσφάτωσης (wash primers), τελικά επιχρίσματα, βασικά επιχρίσματα, διαφανή επιχρίσματα, ειδικά χρώματα φινιρίσματος) : (παράρτημα Ι, §2.1)
 • Οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για χρώματα διακόσμησης και βερνίκια: (παράρτημα ΙΙ)
 • Μέθοδοι που αναφέρονται στο άρθρο 3§1 : (παράρτημα ΙΙΙ)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α 36060/1155/Ε.103/2013, (ΦΕΚ 1450/Β/14.6.2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010»
 • Υ.Α. 120/2012/2012, (ΦΕΚ 1583/Β/9.5.2012) «Τροποποίηση της ΑΧΣ 437/2005 (ΦΕΚ 1641/Β) και εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2010/79/ΕΕ της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2010 «για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των πτητικών οργανικών ενώσεων (EE L 30420.11.2010)»»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1641Β_06 (Μέγεθος: 133 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.