Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Γ > Γραπτή εκτίμηση κινδύνου >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

159/Α`/28.7.2006

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Οικονομίας & Οικονομικών

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

γραπτή εκτίμηση του κινδύνου

διαβούλευση με τους εργαζομένους

εβδομαδιαία στάθμη έκθεσης (Lx, 8h)

εκπαίδευση εργαζομένων

εκτίμηση κινδύνου

ενημέρωση εργαζομένων

επίβλεψη υγείας

επικίνδυνοι παράγοντες

ημερήσια στάθμη έκθεσης (LEX, 8h)

θόρυβος

ιατρικός φάκελος

κορυφοτιμή ηχητικής πίεσης (Ppeak)

μέσα ατομικής προστασίας

οριακές τιμές

φυσικοί παράγοντες

Π.Δ. 149/2006 - Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός & πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (κορυφοτιμή ηχητικής πίεσης, ημερήσια στάθμη έκθεσης, εβδομαδιαία στάθμη έκθεσης) : (άρθ. 2)
 • Οριακές τιμές έκθεσης & τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης : (άρθ. 3)
 • Προσδιορισμός & εκτίμηση των κινδύνων : (άρθ. 4)
 • Γραπτή εκτίμηση κινδύνων : (άρθ. 4§1)
 • Διατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη μείωση της έκθεσης : (άρθ. 5)
 • Ατομική προστασία : (άρθ. 6)
 • Περιορισμός της έκθεσης : (άρθ. 7)
 • Ενημέρωση & εκπαίδευση των εργαζομένων : (άρθ. 8)
 • Διαβουλεύσεις & συμμετοχή των εργαζομένων : (άρθ. 9)
 • Επίβλεψη της υγείας : (άρθ. 10)
 • Παρεκκλίσεις : (άρθ. 11)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 12)

Σχετική ανακοίνωση :

 • Αρ. Πρωτ. οικ. 130238/06 «Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ. 149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος), σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 159Α_06 (Μέγεθος: 163 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.