Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

759/Β`/6.6.2005

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Οικονομίας & Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

PCB

απόβλητα

αποτέφρωση αποβλήτων

αστικά απόβλητα

ατμοσφαιρική ρύπανση

βαρέα μέταλλα

διοξείδιο του θείου

διοξίνες

εκπομπή αερίου

επικίνδυνα απόβλητα

κάδμιο

μόλυβδος

μονάδα αποτέφρωσης

μονάδα συναποτέφρωσης

μονοξείδιο του άνθρακα

νικέλιο

ονομαστική δυναμικότητα

οριακές τιμές

περιβάλλον

στερεά απόβλητα

συντελεστής τοξικής ισοδυναμίας

τοξικά & επικίνδυνα απόβλητα

υπόλειμμα

χλώριο

χρώμιο

Υ.Α. 22912/1117/2005 - Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής -Εξαιρέσεις : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (απόβλητο, επικίνδυνο απόβλητο, μεικτά αστικά απόβλητα, μονάδα αποτέφρωσης, μονάδα συναποτέφρωσης, υφιστάμενη μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, ονομαστική δυναμικότητα – δυναμικότητα παραγωγής, εκπομπές, οριακές τιμές εκπομπών, διοξίνες και φουράνια, φορέας λειτουργίας, υπόλειμμα) : (άρθ. 3)
 • Μέτρα και προϋποθέσεις για την αποτέφρωση και συναποτέφρωση : (άρθ. 4)
 • Παράδοση και παραλαβή των αποβλήτων : (άρθ. 5)
 • Συνθήκες εργασίας : (αρθ. 6)
 • Οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών : (άρθ. 7)
 • Απορρίψεις υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων : (άρθ. 8)
 • Υπολείμματα : (άρθ. 9)
 • Έλεγχος και παρακολούθηση : (άρθ. 10)
 • Απαιτήσεις για τις μετρήσεις : (άρθ. 11)
 • Πρόσβαση στην πληροφόρηση και συμμετοχή του κοινού : (άρθ. 12)
 • Ασυνήθεις (μη κανονικές) συνθήκες λειτουργίας : (άρθ. 13)
 • Υποβολή εκθέσεων : (άρθ. 14)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 15)
 • Μεταβατικές διατάξεις : (άρθ. 16)
 • Συντελεστές ισοδυναμίας για τις διβενζο-p-διοξίνες και τα διβενζοφουράνια : (παράρτ. Ι)
 • Προσδιορισμός των οριακών τιμών εκπομπών στον αέρα για τη συναποτέφρωση αποβλήτων : (παράρτ. ΙΙ)
 • Τεχνικές μετρήσεων : (παράρτ. ΙΙΙ)
 • Οριακές τιμές εκπομπών για τις απορρίψεις υγρών αποβλήτων προερχόμενων από τον καθαρισμό καυσαερίων : (παράρτ. ΙV)
 • Οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών : (παράρτ. V)
 • Τύπος υπολογισμού της συγκέντρωσης των εκπομπών στην τυπική εκατοστιαία συγκέντρωση οξυγόνου : (παράρτ. VΙ)

Τροποποιήθηκε από την :

 • Υ.Α 36060/1155/Ε.103/2013, (ΦΕΚ 1450/Β/14.6.2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 759Β_05 (Μέγεθος: 509 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.