Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Μ > Μεταλλεία - Λατομεία > Λατομεία - Λατομικές περιοχές >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

70/Α`/7.4.1999

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Λέξεις Κλειδιά:

εργασία υπό τάση

λατομικός χώρος

μέση τάση

μεταλλεία - λατομεία

μέτρα ασφάλειας

υψηλή τάση

χαμηλή τάση

Ν. 2702/1999 - Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Παράταση προθεσμίας καθορισμού λατομικών περιοχών: (άρθ. 6)
 • Παράταση ισχύος αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών: (άρθ. 7)
 • Τροποποίηση του Ν. 1428/1984 - ΦΕΚ 43/Α/11.4.1984: (άρθ. 8)
 • Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών της ΔΕΗ υπό τάση: (άρθ. 9)
 • Εγκαταστάσεις Α' περιοχής: εναλλασσόμενο ρεύμα με ονομαστική τάση > 50V και ≤ 1.000V, ή συνεχές ρεύμα > 75V και ≤ 1.500 V : (άρθ. 9§1)
 • Εγκαταστάσεις Β' περιοχής: ονομαστική τους τάση > από τα καθοριζόμενα όρια της Α' περιοχής, αλλά ≤ 50.000V : (άρθ. 9§2)
 • Εγκαταστάσεις Γ' περιοχής: ονομαστική τους τάση > 50.000V : (άρθ. 9§3)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 70A_99 (Μέγεθος: 924 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 19-07-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.