Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Ρύπανση υδάτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

280/Α`/9.12.2003

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Γεωργίας

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Οικονομίας & Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

επικίνδυνη ουσία

επιφανειακά ύδατα

εσωτερικά ύδατα

κολυμβητική δεξαμενή

λεκάνη απορροής

μεταβατικά ύδατα

οριακές τιμές

όριο εκπομπής

ουσία προτεραιότητας

παράκτια ύδατα

περιβάλλον

περιβαλλοντικό πρότυπο

πισίνα

ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο (ΠΠΠ)

ρύπανση των υδάτων

τεχνητό υδατικό σύστημα

υδροφόρος ορίζοντας

υπόγεια νερά

χρήση ύδατος

Ν. 3199/2003 - Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί (τεχνητό υδατικό σύστημα, εσωτερικά ύδατα, ποταμός, λίμνη, μεταβατικά ύδατα, παράκτια ύδατα, ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό σύστημα, σύστημα επιφανειακών υδάτων, υδροφόρος ορίζοντας, σύστημα υπόγειων υδάτων, υπολεκάνη, περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, κατάσταση επιφανειακών υδάτων, καλή κατάσταση επιφανειακών υδάτων, κατάσταση υπόγειων υδάτων, καλή κατάσταση υπόγειων υδάτων, οικολογική κατάσταση, καλή οικολογική κατάσταση, καλό οικολογικό δυναμικό, καλή χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτων, καλή χημική κατάσταση υπόγειων υδάτων, επικίνδυνες ουσίες, ουσίες προτεραιότητας, ρύπανση, ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο, υπηρεσίες ύδατος, οριακές τιμές εκπομπής, έλεγχοι εκπομπών, ποσοτική κατάσταση) : (άρθ. 2)
 • Εθνική Επιτροπή Υδάτων : (άρθ. 3)
 • Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων : (άρθ. 4)
 • Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας : (άρθ. 5)
 • Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων : (άρθ. 6)
 • Σχέδιο διαχείρισης : (άρθ. 7)
 • Πρόγραμμα μέτρων και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων : (άρθ. 8)
 • Πρόγραμμα ειδικών μέτρων κατά της ρύπανσης : (άρθ. 9)
 • Γενικοί κανόνες χρήσης των υδάτων : (άρθ. 10)
 • Άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης : (άρθ. 11)
 • Ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος : (άρθ. 12)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 13 -14)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4519/2018, (ΦΕΚ 25/A/20.2.2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4315/2014, (ΦΕΚ 269/Α/29.12.2014) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3481/2006, (ΦΕΚ 162/Α/2.8.2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 280Α_03 (Μέγεθος: 71 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 24-04-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.