Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Ατμοσφαιρική ρύπανση >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

125/Α`/5.6.2002

Υπουργεία:

Υπουργικό Συμβούλιο

Λέξεις Κλειδιά:

αέρας του περιβάλλοντος

άζωτο

ανώτερο όριο εκτίμησης

ατμοσφαιρική ρύπανση

διοξείδιο του αζώτου

διοξείδιο του θείου

εκτίμηση

επίπεδο

ζώνη

κατώτερο όριο εκτίμησης

μόλυβδος

οικισμός

οξείδια του αζώτου

οριακές τιμές

περιβάλλον

περιθώριο ανοχής

ρύπος

σταθερή μέτρηση

σωματιδιακός ρύπος

φυσικό φαινόμενο

Π.Υ.Σ. 34/2002 - Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (αρθ. 1)
 • Ορισμοί (κατώτερο όριο εκτίμησης, όριο συναγερμού, οριακή τιμή, κ.λπ) : (αρθ. 2)
 • Διοξείδιο του θείου : (άρθ. 3)
 • Διοξείδιο του αζώτου & οξείδια του αζώτου : (άρθ. 4)
 • Σωματίδια : (άρθ. 5)
 • Μόλυβδος : (άρθ. 6)
 • Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης οριακών τιμών : (άρθ. 7)
 • Απαιτήσεις σε περίπτωση μη υπέρβασης της οριακής τιμής/ ορίων συναγερμού : (άρθ. 8)
 • Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συναγερμού : (άρθ. 9)
 • Εκτίμηση των συγκεντρώσεων : (άρθ. 10)
 • Διαβίβαση πληροφοριών και εκθέσεων στην Επιτροπή ΕΚ : (άρθ. 11)
 • Παροχή πληροφοριών στο κοινό : (άρθ. 12)

Καταργήθηκε από :

 • Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/11, (488/Β/30.3.11) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008»»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 125A_02 (Μέγεθος: 92 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.