Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Α > Αρτοποιεία -Πρατήρια άρτου >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

526/Β`/8.9.1983

Υπουργεία:

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια ίδρυσης

άδεια λειτουργίας

αερισμός

αποδυτήρια

αποθήκες

αποθήκη τροφίμων

αποκομιδή απορριμμάτων

απολύμανση

απόρριμμα

αποχωρητήρια

αρτοποιείο

βιβλιάριο υγείας

δάπεδα

εντομοκτονία, μυοκτονία

εργαστήριο τροφίμων - ποτών

θέατρο

θόρυβος

ιματιοφυλάκιο

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

κέντρο διασκέδασης με μουσική

κινηματογράφος

κομμωτήριο

κουρείο

λαϊκή αγορά

νοσοκομεία

όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων

περιβαλλοντικός θόρυβος

πόσιμο νερό

πρατήριο άρτου

υγειονομικός έλεγχος

φωτισμός

ψυγείο

Υ.Α. Α1β/8577/1983 - Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ορισμοί (υγειονομικός έλεγχος, υγειονομική υπηρεσία) : (άρθ. 1, 5)
 • Που ασκείται υγειονομικός έλεγχος : (άρθ. 2)
 • Αρμόδιος φορέας υγειονομικού ελέγχου : (άρθ. 3)
 • Αρμόδια όργανα : (άρθ. 4)
 • Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος : (άρθ. 5-14)
 • Βιβλία υγειονομικών επιθεωρήσεων : (άρθ. 12)
 • Βιβλιάρια υγείας προσωπικού : (άρθ. 14)
 • Οίκημα : (άρθ. 15)
 • Εμβαδόν : (άρθ. 16)
 • Ύψος : (άρθ. 17)
 • Τοίχοι : (άρθ. 18)
 • Οροφή : (άρθ. 19)
 • Δάπεδο : (άρθ. 20)
 • Αερισμός : (άρθ. 21)
 • Θόρυβος συστημάτων τεχνητού αερισμού : (άρθ. 21)
 • Φωτισμός : (άρθ. 22)
 • Ύδρευση : (άρθ. 23)
 • Αποχέτευση : (άρθ. 24)
 • Αποχωρητήρια : (άρθ. 25)
 • Χώρος πλύσεως σκευών και τρόπος πλύσης τους : (άρθ. 26)
 • Απαγωγή καπνών, αερίων καύσεως : (άρθ. 27)
 • Αποθήκες : (άρθ. 28)
 • Ψυγεία, μηχανήματα, όργανα, συσκευές και σκεύη : (άρθ. 29)
 • Ιματιοφυλάκια, Αποδυτήρια : (άρθ. 30)
 • Έπιπλα : (άρθ. 31)
 • Καθαριότητα : (άρθ. 32)
 • Απορρίμματα : (άρθ. 33)
 • Κατοικίδια ζώα : (άρθ. 34)
 • Εντομοκτονία - Μυοκτονία : (άρθ. 35)
 • Προσωπικό: (άρθ. 36)
 • Καταστήματα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθισμένους πελάτες : (άρθ. 37)
 • Καταστήματα στα οποία παρασκευάζονται ή/και προσφέρονται φαγητά σε καθισμένους πελάτες με ή χωρίς ποτά : (άρθ. 38)
 • Καταστήματα στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται γλυκίσματα και κάθε είδους παρασκευάσματα γάλακτος σε καθισμένους πελάτες : (άρθ. 39)
 • Μικτά καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, γλυκισμάτων, ποτών σε καθισμένους : (άρθ. 40)
 • Κέντρα διασκέδασης : (άρθ. 41)
 • Καταστήματα τα οποία διαθέτουν σε περαστικούς πελάτες τρόφιμα και ποτά για άμεση κατανάλωση : (άρθ. 42)
 • Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διάθεσής τους : (άρθ. 43)
 • Υπεραγορές τροφίμων – Σούπερ Μάρκετ : (άρθ. 44)
 • Αποθήκες τροφίμων – ποτών χονδρικού εμπορίου : (άρθ. 45)
 • Λαϊκές αγορές : (άρθ. 46)
 • Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών & ζαχαρωδών προϊόντων στα αναπηρικά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών : (άρθ. 47)
 • Αυτόματοι πωλητές τροφίμων και ποτών : (άρθ. 48)
 • Πλανόδιοι και στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων - ποτών : (άρθ. 49)
 • Αρτοποιεία και πρατήρια άρτου : (άρθ. 50)
 • Όροι ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών σε χωριά < 2000 κατοίκων : (άρθ. 51)
 • Εργαστήρια τροφίμων -ποτών : (άρθ. 52)

Καταργήθηκε από :

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ 128529/2009, (ΦΕΚ 2077/Β/25.9.2009) «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/24.9.1983) Υγειονομικής Διάταξης: «Περί Υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί»
 • Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/95236/2009, (ΦΕΚ 1467/Β/20.7.2009) «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθμ Α1β/8547/83 (ΦΕΚ 526/Β/24.9.83) Υγειονομικής διάταξης: «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί»
 • Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/538/2007, (ΦΕΚ 62/Β/22.1.2008) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 42 της υπ αριθμ. Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/Β/24.9.1983) Υγειονομικής Διάταξης, «Περί Υγειονομικού έλεγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί» (223/Α)»
 • Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 139057/2007, (ΦΕΚ 2204/Β/14.11.2007) «Συμπλήρωση του άρθ. 47 της υπ αριθ. Α1β/8577/1983 (526/Β/24.9.83) υγειονομικής διάταξης «Περί Υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα»
 • Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.94643/2007, (ΦΕΚ 1384/Β/3.8.2007) «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθ. Α1β/8577/1983(ΦΕΚ 526/Β/24.9.1983) Υγειονομικής Διάταξης «Περί Υγειονομικού ελέγχου των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα»
 • Υ.Α. 10551/2007, (ΦΕΚ 246/Β/26.2.2007) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων»
 • Υ.Α. 87539/2006, (ΦΕΚ 1086/Β/9.8.2006) «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, τραίνο, αεροπλάνο κ.λπ.)»
 • Υ.Α. Υ1β/6020/1993, (ΦΕΚ 94/Β/23.2.1993) «Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων- Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διατάξεως»
 • Υ.Α. 8405/1992, (ΦΕΚ 665/Β/11.11.1992) «Αντικατάσταση του άρθρου 14 της Αιβ/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) Υγειονομικής διάταξης»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 526Β_83 (Μέγεθος: 1997 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 24-05-2018


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.