Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

1022/Β`/5.8.2002

Υπουργεία:

Οικονομίας & Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

βιομηχανική εγκατάσταση

δημόσια έργα

εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες

έργα οδοποιίας

έργο υποδομής

κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

κεραίες κινητής τηλεφωνίας

κτηνοτροφική εγκατάσταση

λιμενικό έργο

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)

ομάδες έργων και δραστηριοτήτων

περιβάλλον

περιβαλλοντική αδειοδότηση

περιβαλλοντική έγκριση

πτηνοκτηνοτροφική εγκατάσταση

τοξικά & επικίνδυνα απόβλητα

τουριστική εγκατάσταση

υδατοκαλλιέργειες

υδραυλικά έργα

Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/02 «εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων : (άρθ. 3)
 • Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες : (άρθ. 4)

Τροποποιήθηκε – Συμπληρώθηκε από :

 • Υ.Α. 1958/2012, (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1§4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)»
 • Υ.Α. οικ. 141270/2009, (ΦΕΚ 1411/Β/15.7.2009) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 (1022/Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/2002 ………..», για την κατάταξη των κέντρων αποτέφρωσης νεκρών»
 • Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126880/2007, (ΦΕΚ 435/Β/29.3.2007) «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθ. 3 του ν. 1650/1986 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (91/Α)»
 • Υ.Α Η.Π. 13588/725/2006, (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β)»
 • Υ.Α. οικ. 145799/2005, (ΦΕΚ 1002/Β/18.7.2005) «Συμπλήρωση της υπ αριθ Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/2002 «εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)»
 • Υ.Α. ΕΥΠΕ οικ. 129079/2004, (ΦΕΚ 1409/Β/13.9.2004) «Συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. με αριθμ. 15393/2332/2002 (1022/Β/5.8.2002), Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 (160/Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (91/Α)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1022Β_02 (Μέγεθος: 2772 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.