Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

332/Β`/20.3.2003

Υπουργεία:

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Οικονομίας & Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

αξιολόγηση

βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική

διαδικασία αξιολόγησης

έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ)

εκσυγχρονισμός

οριακές τιμές

οριακή τιμή εκπομπής

περιβάλλον

περιβαλλοντική αδειοδότηση

περιβαλλοντική έγκριση

ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο (ΠΠΠ)

προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση (ΠΠΕΑ)

ρύπανση

ρυπογόνες ουσίες

Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 - Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 «εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις (91/Α)»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α΄) κατηγορίας: (κεφ. Α)
 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση : (άρθ. 3)
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) : (άρθ. 4)
 • Διαδικασία ΠΠΕΑ και διαδικασία ΕΠΟ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α) κατηγορίας : (κεφ. Β)
 • Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση : (άρθ. 6)
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) : (άρθ. 7)
 • Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 3 της δευτέρης (Β) κατηγορίας: (κεφ. Γ)
 • Εξαιρέσεις : (άρθ. 8)
 • Διαδικασία αξιολόγησης : (άρθ. 9)
 • Διαδικασία ΕΠΟ υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας : (κεφ. Δ)
 • Διαδικασία ΕΠΟ : (άρθ. 11)
 • Περιεχόμενο απόφασης ΕΠΟ : (άρθ. 12)
 • Διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων από τη βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ή ανανέωση έργου ή δραστηριότητας : (άρθ. 13)
 • Ορισμοί (ουσίες, ρύπανση, εκπομπή, οριακές τιμές εκπομπής, ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος, βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές) : (παράρτημα Ι)
 • Ενδεικτικός κατάλογος των σημαντικότερων ρυπογόνων ουσιών που πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, εάν είναι κατάλληλες για τον καθορισμό των οριακών τιμών εκπομπής : (παράρτημα ΙΙ)

Σχετική εγκύκλιος :

 • Εγκ. οικ. 122859/2.2.2004 «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003)»
 • Εγκ. οικ 117266/27.5.2003 «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ 3 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003) όσον αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις απορρίψεις ρύπανσης (εκπομπών και αποβλήτων) από τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 της υπ αριθμ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ (1022/Β)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 332Β_03 (Μέγεθος: 87 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.