Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

1391/Β`/29.9.2003

Υπουργεία:

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Οικονομίας & Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

αξιολόγηση

έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ)

ενδιαφερόμενο κοινό

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)

περιβάλλον

περιβαλλοντική αδειοδότηση

Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/2003 - Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του αρθ. 5 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθ. 3 του ν. 3010/02

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός - ορισμοί (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό): (άρθ. 1)
 • Δημοσιοποίηση προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης : (άρθ. 2)
 • Δημοσιοποίηση της απόφασης αξιολόγησης έργου ή δραστηριότητας : (άρθ. 3)
 • Διαδικασία δημοσιοποίησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συμμετοχή κοινού: (άρθ. 4)
 • Δημοσιοποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) : (άρθ. 5)
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής κρατών –μελών της ΕΕ κατά τη διαδικασία ΕΠΟ : (άρθ. 6)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014, (ΦΕΚ 45/Β/14.1.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»

Καταργεί την :

 • Υ.Α. 75308/5512/1990, (ΦΕΚ 691/Β/2.11.1990) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την § 2 του άρθ. 5 του ν. 1650/1986»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1391Β_03 (Μέγεθος: 45 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 09-08-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.