Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Αδειούχοι εγκαταστάτες >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

44/Α`/1.3.2000

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

αδειούχοι εγκαταστάτες

βιβλίο ελέγχου συντήρησης

βοηθός τεχνίτης υδραυλικός

εγκαταστάτης υδραυλικός

επαγγελματική άδεια

θερμοϋδραυλική εγκατάσταση

κατασταλτική συντήρηση

κτιριολογικές απαιτήσεις

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

προληπτική συντήρηση

συνεργείο συντήρησης

τεχνική επίβλεψη

τεχνίτης υδραυλικός

Π.Δ. 55/2000 - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 48/95 (Α/36)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ορισμοί (εγκατάσταση, μελέτη εγκατάστασης, επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης, εκτέλεση εγκατάστασης, συντήρηση εγκατάστασης, προληπτική συντήρηση εγκατάστασης, κατασταλτική συντήρηση εγκατάστασης, τροποποίηση ή επέκταση εγκατάστασης, βοηθός τεχνίτης υδραυλικός, τεχνίτης υδραυλικός και εγκαταστάτης υδραυλικός, συνεργείο) : (άρθ. 1)
 • Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 2)
 • Επίβλεψη εφαρμογής μελέτης : (άρθ. 3§4.2.2)
 • Εκτέλεση εγκατάστασης : (άρθ. 3§4.2.3)
 • Συντήρηση και λειτουργία εγκατάστασης : (άρθ. 3§4.2.4)
 • Επαγγελματικές άδειες εργασίας : (άρθ. 4)

Καταργήθηκε από :

 • Π.Δ. 112/2012, (ΦΕΚ 197/Α/17.10.2012) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 44Α_00 (Μέγεθος: 76 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.