Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Αδειούχοι εγκαταστάτες >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

21/Α`/21.2.1991

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια εγκαταστάτη

άδεια ηλεκτροσυγκολλητή

άδεια οξυγονοκολλητή

αδειούχοι εγκαταστάτες

εγκατάσταση

εγκαταστάτης υδραυλικός

εκτέλεση εγκατάστασης

επαγγελματικά δικαιώματα

επαγγελματική άδεια

επίβλεψη εκτέλεσης

επίβλεψη λειτουργίας

θερμοϋδραυλική εγκατάσταση

κατασταλτική συντήρηση

κτιριολογικές απαιτήσεις

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

προληπτικά μέτρα

προληπτική συντήρηση

συγκολλήσεις

συνεργείο

συντήρηση εγκατάστασης

τεχνική επίβλεψη

τεχνίτης υδραυλικός

Π.Δ. 38/1991 - Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Περιοχή ισχύος : (αρθ. 1)
 • Ορισμοί (εγκατάσταση, μελέτη εγκατάστασης, επίβλεψη εφαρμογής μελέτης, προληπτική συντήρηση εγκατάστασης, κατασταλτική συντήρηση εγκατάστασης, εκτέλεση εγκατάστασης, συντήρηση εγκατάστασης, τροποποίηση της εγκατάστασης, βοηθός τεχνίτης υδραυλικός, τεχνίτης υδραυλικός, εγκαταστάτης υδραυλικός, συνεργείο) : (αρθ. 2)
 • Κατάταξη εργασιών σε στάθμες τεχνολογίας : (αρθ. 3)
 • Ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών : (αρθ. 4)
 • Επίβλεψη εφαρμογής μελέτης : (άρθ. 4§4.2.2)
 • Εκτέλεση εγκατάστασης : (άρθ. 4§4.2.3)
 • Συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης : (άρθ. 4§4.2.3)
 • Επαγγελματικές άδειες : (αρθ. 5)
 • Επαγγελματικά δικαιώματα αδειούχων : (αρθ. 6)
 • Επαγγελματικές υποχρεώσεις αδειούχων : (αρθ. 7)
 • Προσόντα για την απόκτηση άδειας : (αρθ. 8)
 • Εξέταση υποψηφίων : (αρθ. 9)
 • Δικαιολογητικά : (αρθ. 10)
 • Άδεια οξυγονοκολλητή - συγκολλητή : (άρθ. 11)

Τροποποιήθηκε από :

 • Π.Δ. 55/2000, (ΦΕΚ 44/Α/1.3.2000) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 38/1991 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 48/1995 (Α/36)»
 • Π.Δ. 48/1995, (ΦΕΚ 36/Α/20.2.1995) «Τροποποίηση του π.δ 38/1991 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες»

Καταργήθηκε από :

 • Π.Δ. 112/2012, (ΦΕΚ 197/Α/17.10.2012) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 21Α_91 (Μέγεθος: 230 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.