Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ο > Όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

169/Α`/5.7.1976

Υπουργεία:

Δημοσίων Έργων

Μεταφορών & Επικοινωνιών

Οικονομικών

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια ίδρυσης

άδεια λειτουργίας

αερισμός

ανανέωση άδειας

ανελκυστήρας

αντλία παροχής καυσίμου

αποχωρητήρια

δάπεδα

δίκτυο αποχέτευσης

επικίνδυνοι παράγοντες

θόρυβος

κεκλιμένο επίπεδο

κτιριολογικές απαιτήσεις

λιπαντήριο αυτοκινήτων

όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων

περιβαλλοντικός θόρυβος

πλυντήριο αυτοκινήτων

πρατήρια καυσίμων

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

ράμπα

σταθμός αυτοκινήτων

στεγασμένος χώρος

υπαίθριος σταθμός

φυσικοί παράγοντες

φωτισμός

Π.Δ. 455/1976 - Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης σταθμών αυτοκινήτων : (κεφ. Α)
 • Κατηγορίες (στεγασμένοι, υπαίθριοι) : (άρθ. 1)
 • Στεγασμένοι : (άρθ. 2)
 • Θέση : (άρθ. 3)
 • Κτίριο : (άρθ. 4)
 • Ύψος : (άρθ. 5)
 • Είσοδος -έξοδος : (άρθ. 6)
 • Τοίχοι : (άρθ. 7)
 • Στέγη -δάπεδο : (άρθ. 8)
 • Αποχέτευση : (άρθ. 9)
 • Πόρτες : (άρθ. 10)
 • Παράθυρα - ανοίγματα : (άρθ. 11)
 • Προστασία από υπερκείμενους ορόφους : (άρθ. 12)
 • Επικοινωνία ορόφων –χώρος αναμονής : (άρθ. 13)
 • Κεκλιμένα επίπεδα -ράμπες : (άρθ. 14)
 • Ανελκυστήρες : (άρθ. 15)
 • Φωτισμός : (άρθ. 16)
 • Αερισμός : (άρθ. 17)
 • Θέρμανση : (άρθ. 18)
 • Πλυντήριο και λιπαντήριο σταθμού αυτοκινήτων : (κεφ. Β)
 • Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης : (άρθ. 19)
 • Θόρυβος : (κεφ. Β, άρθ. 19 §α)
 • Τμήμα επιθεωρήσεως σταθμού αυτοκινήτων : (κεφ. Γ)
 • Προορισμός τμήματος και εγκαταστάσεις αυτού : (άρθ. 20)
 • Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων : (κεφ. Δ)
 • Ληπτέα μέτρα : (άρθ. 21)
 • Αντλίες και δεξαμενές σταθμών αυτοκινήτων : (κεφ. Ε)
 • Όροι εγκαταστάσεων : (άρθ. 22)
 • Άδεια ίδρυσης : (άρθ. 23)
 • Άδεια λειτουργίας : (άρθ. 24)
 • Ανανέωση άδειας λειτουργίας : (άρθ. 25)
 • Μεταβολή των κατόχων του σταθμού : (άρθ. 26)
 • Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων : (κεφ. Ζ)
 • Ορισμοί (υπαίθριος σταθμός, ωφέλιμη επιφάνεια υπαιθρίου σταθμού) : (άρθ. 27)
 • Προϋποθέσεις, όροι ίδρυσης και λειτουργίας : (άρθ. 28)
 • Διαδικασία χορηγήσεως αδειών ίδρυσης και λειτουργίας : (άρθ. 29)
 • Έκταση εφαρμογής : (άρθ. 30)
 • Στεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων παρά τας εθνικάς οδούς : (άρθ. 31)
 • Εκκρεμείς αιτήσεις : (άρθ. 32)

Τροποποιήθηκε από :

 • Εγκ. Οικ. 13929/929/11.3.2014 «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύει»
 • Π.Δ. 326/1991, (ΦΕΚ 117/Α/19.7.1991) «Τροποποίηση του π.δ 455/1976 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (169/Α)»
 • Π.Δ. 316/1986, (ΦΕΚ 139/Α/18.9.1986) «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 455/1976 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων -λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών»
 • Π.Δ. 440/1983, (ΦΕΚ 164/Α/16.11.1983) «Περί τροποποιήσεως του π.δ 455/1976 (169/Α), «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών»
 • Π.Δ. 379/1980, (ΦΕΚ 105/Α/5.5.1980) «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ αριθ. 455/1976 π.δ/τος (ΦΕΚ 169/Α) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων…….κ.λπ»

Καταργεί :

 • Β.Δ. 466/1970, (ΦΕΚ 150/Α/9.7.1970) «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων- λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμου ως και προϋποθέσεων χορηγήσεων των προς τούτο απαιτουμένων αδειών»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 169Α_76 (Μέγεθος: 793 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-01-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.