Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

604/Β`/18.7.1997

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Γεωργίας

Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Μεταφορών & Επικοινωνιών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

αξιοποίηση αποβλήτων

απόβλητα

αποκατάσταση

απόπλυμα

διαχείριση αποβλήτων

διοικητικές κυρώσεις

επικίνδυνη ουσία

μεταφορά αποβλήτων

μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

μεταφόρτωση

μέτρα αποκατάστασης

παραγωγός

περιβάλλον

προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

προσωρινή αποθήκευση

τοξικά & επικίνδυνα απόβλητα

υπόχρεος φορέας διαχείρισης

φορέας διαχείρισης

Υ.Α. 19396/1546/1997 - Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (επικίνδυνο απόβλητο, διαχείριση, επεξεργασία, μεταφορά, μεταφόρτωση, παραγωγός, κάτοχος, κύριος, διάθεση, αξιοποίηση, συλλογή, προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων, εγκεκριμένος χώρος ή εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων, υπόχρεος φορέας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, απόπλυμα, εναπόθεση, μετέπειτα φροντίδα, εξυγίανση μιας εγκατάστασης ή ενός χώρου) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Πρόβλεψη μέτρων διαχείρισης : (άρθ. 4)
 • Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 5)
 • Κατάρτιση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών : (άρθ. 6)
 • Μέτρα και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 7)
 • Παρεκκλίσεις : (άρθ. 8)
 • Αποκατάσταση χώρου – Οριστική παύση λειτουργίας εγκατάστασης ή χώρου ή διάθεσης ή αξιοποίησης : (άρθ. 9)
 • Υποχρεώσεις κατόχου : (άρθ. 10)
 • Υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων : (άρθ. 11)
 • Εξυγίανση χώρων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 12)
 • Έλεγχοι : (άρθ. 13)
 • Έκτακτες ανάγκες : (άρθ. 14)
 • Κατάρτιση εκθέσεων : αρθ. 16)
 • Υπόχρεοι καταβολής δαπάνης διαχείρισης : (αρθ. 17)
 • Κυρώσεις : (αρθ. 18)
 • Μεταβατικές διατάξεις : (αρθ. 19)
 • Κατάλογος επικίνδυνων αποβλήτων : (παράρτημα Ι)
 • Χαρακτηρισμοί των επικίνδυνων αποβλήτων (εκρηκτικό, οξειδωτικό, πολύ εύφλεκτο, εύφλεκτο, ερεθιστικό, επιβλαβές, τοξικό, καρκινογόνο, διαβρωτικό, μολυσματικό, τερατογόνο, μεταλλαξηγόνο, οικοτοξικό) : (παράρτημα ΙΙ)
 • Εργασίες διάθεσης : (παράρτημα ΙΙΙ)
 • Εργασίες αξιοποίησης : (παράρτημα IV)

Καταργήθηκε από :

 • Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006, (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 604B_97 (Μέγεθος: 1142 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.