Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Α > Αποθήκες >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

550/Β`/3.8.1988

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Δημόσιας Τάξης

Λέξεις Κλειδιά:

απαγόρευση καπνίσματος

αποθήκες

απόσταση ασφαλείας

αφροποιητικό σύστημα

βυτιοφόρο όχημα

δεξαμενή καυσίμου

εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών

καύσιμα

μελέτη πυροπροστασίας

μέσα ατομικής προστασίας

πρατήρια καυσίμων

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

πυροσβεστήρας

σύστημα πυρανίχνευσης

σύστημα πυρόσβεσης

φορτοεκφορτώσεις

Υ.Α. Π- 7086/Φ5.2/1988 - Συμπλήρωση της υ.α 34628/85 (799/Β/31.12.85) «καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Μελέτη πυροπροστασίας : (§4.1)
 • Κατάταξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων : (§4.2)
 • Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας : (§4.3)
 • Ειδικά μέτρα για εγκαταστάσεις Βγ : (§4.3.2)
 • Εκπαίδευση προσωπικού : (§4.3.3)
 • Πυροσβεστικά μέσα : (§4.4)
 • Αφροποιητικά συστήματα δεξαμενών : (§4.4.2)
 • Εγκατεστημένα αφροποιητικά συστήματα δεξαμενών : (§4.4.2.1)
 • Μόνιμα αφροποιητικά συστήματα : (§4.4.2.1.Β)
 • Ημιμόνιμα αφροποιητικά συστήματα : (§4.4.2.1.Γ)
 • Αφροποιητικά συστήματα δεξαμενών σταθερής οροφής : (§4.4.2.2)
 • Αφροποιητικά συστήματα δεκαμενών πλωτής οροφής : (§4.4.2.3)
 • Προϋποθέσεις εγκατάστασης αφροποιητικών συστημάτων : (§4.4.2.2.Α, §4.4.2.3.Α)
 • Περιγραφή : (§4.4.2.2.Β, §4.4.2.3.Β)
 • Στοιχεία σχεδίασης και υπολογισμού : (§4.4.2.2.Γ, §4.4.2.3.Γ)
 • Συστήματα νερού ψύξης δεξαμενών : (§4.4.3)
 • Προϋποθέσεις εγκατάστασης μόνιμων συστημάτων νερού ψύξης : (§4.4.3.2)
 • Συστήματα νερού ψύξης δεξαμενών σταθερής οροφής : (§4.4.3.3)
 • Συστήματα νερού ψύξης δεξαμενών πλωτής οροφής : (§4.4.3.4)
 • Γενικά στοιχεία σχεδίασης και υπολογισμού : (§4.4.3.5)
 • Προστασία λεκανών δεξαμενών με αφρό : (§4.4.4)
 • Πρόσθετα μέτρα προστασίας : (§4.4.5)
 • Αποστάσεις δεξαμενών μεταξύ τους : (§4.4.5.1)
 • Αποστάσεις δεξαμενών από τα όρια του οικοπέδου : (§4.4.5.2)
 • Αποστάσεις αντλιοστασίων και γεμιστηρίων : (§4.4.5.3)
 • Προστασία σταθμών φορτοεκφόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων με αφροποιητικά μέσα : (§4.4.6)
 • Προϋποθέσεις προστασίας με αφροποιητικά : (§4.4.6.2)
 • Γεμιστήρια βυτιοφόρων αυτοκινήτων : (§4.4.6.3)
 • Σταθμοί φορτοεκφόρτωσης σιδηροδρομικών βυτίων : (§4.4.6.4)
 • Προστασία αντλιοστασίων & άλλων περιοχών με αφρό : (§4.4.7)
 • Προστασία προβλητών με αφρό & νερό : (§4.4.8)
 • Υδροδοτικό πυροσβεστικό σύστημα : (§4.4.9)
 • Περιγραφή : (§4.4.9.1)
 • Πηγή τροφοδοσίας νερού : (§4.4.9.2)
 • Σύστημα αντλιών : (§4.4.9.3)
 • Δίκτυο διανομής : (§4.4.9.4)
 • Υδροληψίες – παροχές : (§4.4.9.5)
 • Υπολογισμός μέγιστης απαιτούμενης παροχής : (§4.4.9.6)
 • Αναγκαίες ποσότητες αφρογόνου : (§4.4.10)
 • Ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητες για άμεση λειτουργία : (§4.4.10.1)
 • Ελάχιστα απαιτούμενα αποθέματα αφρογόνου : (§4.4.10.2)
 • Πυροσβεστήρες : (§4.4.11)
 • Καταλληλότητα πυροσβεστήρων : (§4.4.11.2)
 • Μεγέθη πυροσβεστήρων : (§4.4.11.3)
 • Ισοδυναμία πυροσβεστήρων : (§4.4.11.4)
 • Ανάπτυξη πυροσβεστήρων : (§4.4.11.5)
 • Επικουρική ανάπτυξη πυροσβεστήρων σε ειδικές περιοχές : (§4.4.11.6)
 • Προστασία κτιρίων : (§4.4.12)
 • Υδροδοτικό πυροσβεστικό σύστημα : (§4.4.12.1)
 • Πυροσβεστήρες : (§4.4.12.2)
 • Εργαλεία και μέσα ατομικής προστασίας : (§4.4.12.3)
 • Συστήματα καταιονισμού και κατάκλυσης : (§4.4.12.4)
 • Σύστημα αυτόματων ακροφυσίων (σύστημα sprinklers) : (§4.4.12.4.Α.Ι)
 • Σύστημα κατάκλισης με νερό (σύστημα deluge) : (§4.4.12.4.Α.ΙΙ)
 • Τρόπος δράσης - παροχές : (§4.4.12.4.Α.ΙΙΙ)
 • Κατάκλυση με νερό : (§4.4.12.4.Β.Ι)
 • Κατάκλυση με αφρό : (§4.4.12.4.Β.ΙΙ)
 • Κατάκλυση με διοξείδιο του άνθρακα : (§4.4.12.4.Β.ΙΙΙ)
 • Κατάκλυση με halon : (§4.4.12.4.Β.ΙV)
 • Κατάκλυση με σκόνη : (§4.4.12.4.Β.V)
 • Προστασία δεξαμενών πλωτής οροφής με HALON : (§4.4.13)
 • Πυροσβεστικά εργαλεία & μέσα ατομικής προστασίας : (§4.4.14)
 • Συστήματα επικοινωνίας και συναγερμού : (§4.4.15)
 • Πυρανίχνευση -Εφαρμογή : (§4.4.16)
 • Βαρέα φορτηγά πυροσβεστικά μέσα (πυροσβεστικά αυτοκίνητα) : (§4.4.17)
 • Πηγές ανάφλεξης, ομάδες κινδύνου, κατηγορίες πυρκαγιών : (παράρτ. Ι)
 • Πυροσβεστικά μέσα : (παράρτ. ΙΙ)
 • Πυρανιχνευτές : (παράρτ. ΙΙΙ)
 • Ενδεικτικά σχεδιαγράμματα διατάξεων πυροπροστασίας : (παράρτ. ΙV)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 550Β_88 (Μέγεθος: 1588 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 19-10-2018


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.