Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κανονισμοί > Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων - Ενεργειακοί επιθεωρητές >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

136/Α`/28.7.2016

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Επικρατείας

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Οικονομικών

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

αδειοδοτούσα αρχή

ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας

ανεξάρτητη επαλήθευση

αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας

αρμόδια αρχή

αρχείο επιθεώρησης κτιρίων

γεώτρηση

ειδική υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος – ΕΥΕΠ

έναρξη των εργασιών

ενεργειακός επιθεωρητής

επαγγελματικό προσόν

επικινδυνότητα

εργολάβος

ζώνη ασφαλείας

ηλιοθερμικός σταθμός

κανονισμός μεταλλευτικών & λατομικών εργασιών

κατάσταση έκτακτης ανάγκης

κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

κρίσιμα στοιχεία ασφάλειας και περιβάλλοντος

λατομεία

μεγάλος κίνδυνος - major hazard

μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών

ουσιώδης αλλαγή

παραγωγική εγκατάσταση

περιβαλλοντική ευθύνη

περιβαλλοντική ζημιά

περιοχή αδειοδότησης

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

πρόληψη

προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας

ρύπανση των υδάτων

σοβαρό ατύχημα

σοβαρό περιβαλλοντικό συμβάν

συνδεδεμένη υποδομή

συνδυασμένη εργασία

σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

σώμα επιθεώρησης περιβάλλοντος, δόμησης, ενέργειας και μεταλλείων - ΣΕΠΔΕΜ

τριμερής διαβούλευση

υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

Ν. 4409/2016 - Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός και πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (σοβαρό ατύχημα, υπεράκτιος - offshore, υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων, διακινδύνευση ή επικινδυνότητα - risk, κατάλληλος, οντότητα, ανεκτός - acceptable, άδεια, περιοχή αδειοδότησης, αδειοδοτούσα αρχή, αρμόδια αρχή, έρευνα ή εξερεύνηση, παραγωγή, εγκατάσταση, παραγωγική εγκατάσταση, μη παραγωγική εγκατάσταση, συνδεδεμένη υποδομή, κάτοχος άδειας - licensee, φορέας εκμετάλλευσης ή διαχειριστής ή εντολοδόχος - operator, ιδιοκτήτης - owner, εργολάβος - contractor, κοινό, αποδοχή, μεγάλος κίνδυνος - major hazard, εργασία γεώτρησης, συνδυασμένη εργασία, ζώνη ασφαλείας, εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ανεξάρτητη επαλήθευση, ουσιώδης αλλαγή, έναρξη των εργασιών, αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας, κρίσιμα στοιχεία ασφάλειας και περιβάλλοντος, τριμερής διαβούλευση, κλάδος, εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σοβαρό περιβαλλοντικό συμβάν) : (άρθ. 2)
 • Γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνου - risk management σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων : (άρθ. 3)
 • Θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος στο πλαίσιο χορήγησης αδειών κατά το Ν. 2289/1995 : (άρθ. 4)
 • Συμμετοχή του κοινού σχετική με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από προγραμματιζόμενες υπεράκτιες εργασίες έρευνας υδρογονανθράκων: (άρθ. 5)
 • Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εντός περιοχών αδειοδότησης : (άρθ. 6)
 • Ευθύνη για περιβαλλοντικές ζημίες : (άρθ. 7)
 • Ορισμός της αρμόδιας αρχής – εξουσιοδοτήσεις : (άρθ. 8)
 • Λειτουργία της αρμόδιας αρχής : (άρθ. 9)
 • Συνεργασία με ευρωπαϊκό οργανισμό για την ασφάλεια στη θάλασσα - ΕΟΑΘ : (άρθ. 10)
 • Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται για την εκτέλεση υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων : (άρθ. 11)
 • Έκθεση μεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση : (άρθ. 12)
 • Έκθεση μεγάλων κινδύνων που αφορά σε μη παραγωγική εγκατάσταση : (άρθ. 13)
 • Εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης : (άρθ. 14)
 • Κοινοποίηση και πληροφορίες σχετικά με εργασίες γεώτρησης : (άρθ. 15)
 • Κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών : (άρθ. 16)
 • Ανεξάρτητη επαλήθευση : (άρθ. 17)
 • Ενέργειες αρμόδιας αρχής σε σχέση με εργασίες επί των εγκαταστάσεων : (άρθ. 18)
 • Πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων από διαχειριστές και ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. : (άρθ. 19)
 • Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που διεξάγονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης : (άρθ. 20)
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης προς το ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων : (άρθ. 21)
 • Εμπιστευτική αναφορά θεμάτων ασφάλειας : (άρθ. 22)
 • Διάχυση πληροφοριών : (άρθ. 23)
 • Διαφάνεια : (άρθ. 24)
 • Έκθεση για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια και το περιβάλλον : (άρθ. 25)
 • Διερεύνηση σοβαρού ατυχήματος : (άρθ. 26)
 • Συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών : (άρθ. 27)
 • Απαιτήσεις σχετικά με τα εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης : (άρθ. 28)
 • Εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης : (άρθ. 29)
 • Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης : (άρθ. 30)
 • Διασυνοριακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης : (άρθ. 31)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 32)
 • Τροποποίηση του π.δ. 148/2009 (190/Α) : (άρθ. 33)
 • Πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε κοινοποίηση σχεδιασμού ή μετεγκατάστασης παραγωγικής εγκατάστασης : (παράρτημα Ι§1)
 • Πληροφορίες που περιέχονται σε έκθεση περί μεγάλων κινδύνων όσον αφορά τη λειτουργία παραγωγικής εγκατάστασης : (παράρτημα Ι§2)
 • Πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έκθεση περί μεγάλων κινδύνων όσον αφορά μη παραγωγική εγκατάσταση : (παράρτημα Ι§3)
 • Πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης : (παράρτημα Ι§4)
 • Πληροφορίες που παρέχονται όσον αφορά μηχανισμό επαλήθευσης : (παράρτημα Ι§5)
 • Πληροφορίες που παρέχονται όσον αφορά ουσιαστική αλλαγή σε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης σταθερής εγκατάστασης : (παράρτημα Ι§6)
 • Πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών : (παράρτημα Ι§7)
 • Πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρού ατυχήματος : (παράρτημα Ι§8)
 • Πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με το σύστημα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης : (παράρτημα Ι§9)
 • Πληροφορίες που παρέχονται σε εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης : (παράρτημα Ι§10)
 • Εκθέσεις εργασιών γεώτρησης που πρέπει να υποβάλλονται δυνάμει της §4 του άρθρου 15 : (παράρτημα 2)
 • Διατάξεις για το διορισμό και τη λειτουργία της αρμόδιας αρχής δυνάμει των άρθρων 8 και 9 : (παράρτημα 3)
 • Γενικές διατάξεις : (παράρτημα 3§1)
 • Διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία της αρμόδιας αρχής : (παράρτημα 3§2)
 • Μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων δυνάμει του άρθρου 19 : (παράρτημα 4)
 • Επιλογή του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης και του σχεδιασμού των μηχανισμών ανεξάρτητης επαλήθευσης δυνάμει της §3 του άρθρου 17 : (παράρτημα 5)
 • Πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες συνεργασίας μεταξύ διαχειριστών και ιδιοκτητών Μ.Π.Εγκ. και αρμόδιων αρχών δυνάμει της §7 του άρθρου 19 : (παράρτημα 6)
 • Πληροφορίες που περιέχονται στα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δυνάμει του άρθρου 29 : (παράρτημα 7)
 • Στοιχεία που παρέχονται κατά την προετοιμασία εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δυνάμει του άρθρου 29 : (παράρτημα 8)
 • Διάχυση πληροφοριών και διαφάνεια : (παράρτημα 9)
 • Ρυθμίσεις για την ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογονανθράκων - ΕΔΕΥ ΑΕ : (άρθ. 36)
 • Τροποποίηση της §12 του άρθρου 15 του Ν. 3054/2002 (230/Α) : (άρθ. 37)
 • Κύρωση σύμβασης : (άρθ. 38)
 • Τροποποίηση των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της §Ι του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (107/Α) : (άρθ. 39)
 • Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» - ΕΚΧΑ Α.Ε. : (άρθ. 40)
 • Ρυθμίσεις λατομικής νομοθεσίας : (άρθ. 41)
 • Εξουσιοδοτική διάταξη για τα πράσινα σημεία και τα Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π. : (άρθ. 42)
 • Τροποποιήσεις στο Π.δ. 325/2000 (266/Α) : (άρθ. 43)
 • Ένταξη ηλιοθερμικών σταθμών ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 10 MW στα έργα της υποπαραγράφου δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006 (129/Α) : (άρθ. 44)
 • Τροποποίηση της περίπτωσης γ’ της τελευταίας παραγράφου της παρ. Α.2 του άρθρου 25 : (άρθ. 47)
 • Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4342/2015 (143/Α) : (άρθ. 48)
 • Τροποποιήσεις του Ν. 4122/2013 (42/Α) - Ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας - ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας: (άρθ. 49)
 • Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 26 του Ν. 4342/2015 (143/Α) : (άρθ. 50)
 • Ρυθμίσεις για την ενίσχυση και θεσμική θωράκιση του σώματος επιθεώρησης περιβάλλοντος, δόμησης, ενέργειας και μεταλλείων - ΣΕΠΔΕΜ : (άρθ. 51)
 • Απαιτούμενα προσόντα ενεργειακών επιθεωρητών : (άρθ. 52)
 • Ασυμβίβαστα ενεργειακών επιθεωρητών : (άρθ. 53)
 • «Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή σε κτήριο ή κτηριακή μονάδα, εφόσον: α) συμμετείχε στη μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση, ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος, β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος, ή ο σύζυγος ή συγγενής του έως β΄ βαθμού…» : (άρθ. 53§1α,β)
 • Μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, αρχείο επιθεωρήσεως κτιρίων : (άρθ. 54)
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών : (άρθ. 55)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 56)
 • Προσωρινή διατήρηση, με προϋποθέσεις, σε λειτουργία υφιστάμενων - διαμορφωμένων προσωρινών (εργοταξιακών) κλάδων εισόδου - εξόδου ομόρροπων κινήσεων με εθνικές οδούς με ή χωρίς διαχωρισμένο οδόστρωμα : (άρθ. 64)

Τροποποιήθηκε από :


Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 136Α_2016 (Μέγεθος: 626 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 10-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.