Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Υ > Υπηρεσίες υγείας >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

388/Β`/18.2.2014

Υπουργεία:

Υγείας

Λέξεις Κλειδιά:

αποικισμός

εκπαίδευση εργαζομένων

έλεγχος λοιμώξεων

λοίμωξη

μικροβιακή αντοχή

νοσηλευτής επιτήρησης λοιμώξεων - ΝΕΛ

νοσηλευτικό ίδρυμα

νοσηλευτικό προσωπικό

νοσοκομεία

νοσοκομειακή λοίμωξη

σημειακός επιπολασμός

υπηρεσίες υγείας

χώρος παροχής υγείας

Υ.Α. Υ1.Γ.Π. 114971/2014 - Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (νοσοκομειακές λοιμώξεις ή λοιμώξεις συνδεόμενες με χώρους παροχής υγείας, μικροβιακή αντοχή, πρόληψη και έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων, επίπτωση νοσοκομειακών λοιμώξεων, σημειακός επιπολασμός νοσοκομειακών λοιμώξεων και χρήσης αντιβιοτικών, επιτήρηση κατανάλωσης αντιβιοτικών, επιτήρηση μικροβιακής αντοχής, αποικισμός) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων : (κεφ. Β)
 • Εσωτερικός κανονισμός πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους χώρους παροχής υγείας : (άρθ. 4)
 • Εκπαίδευση προσωπικού : (άρθ. 5)
 • Σύσταση Επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων (ΕΝΛ) : (άρθ. 6)
 • Έργο και αρμοδιότητες της ΕΝΛ : (άρθ. 7)
 • Έργο και αρμοδιότητες της ομάδας επιτήρησης της Κατανάλωσης και της ορθής χρήσης αντιβιοτικών : (άρθ. 8)
 • Έργο, αρμοδιότητες και διαδικασία επιλογής του νοσηλευτή επιτήρησης λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.) : (άρθ. 9)
 • Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας επιτροπών νοσοκομειακών λοιμώξεων : (άρθ. 10)
 • Δείκτες ελέγχου λοιμώξεων : (άρθ. 11)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 388Β_2014 (Μέγεθος: 341 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.