Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Διαχείριση αποβλήτων > υγρών αποβλήτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

354/Β`/8.3.2011

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

BOD5

COD

άμεση επαναχρησιμοποίηση

ανακτημένο νερό

ανακύκλωση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων

απρογραμμάτιστη επαναχρησιμοποίηση

αστικά απόβλητα

αστικά λύματα

αστική επαναχρησιμοποίηση

βιομηχανικά υγρά απόβλητα

διάθεση λυμάτων

ελαιοτριβείο

ελαιουργείο

έμμεση επαναχρησιμοποίηση

εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα

επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση

επαναχρησιμοποίηση με περιορισμούς

επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων

επαναχρησιμοποίηση χωρίς περιορισμούς

μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ)

οικιακά απόβλητα

οικιακά λύματα

περιαστική επαναχρησιμοποίηση

προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση

τροφοδότηση υπόγειου υδροφορέα

υγρά απόβλητα

φορέας διαχείρισης ανακτημένου νερού

φορέας παροχής ανακτημένου νερού

χρήστης ανακτημένου νερού

Υ.Α. οικ. 145116/2011 - Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων, άμεση επαναχρησιμοποίηση, υγρά απόβλητα, άμεση επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων για πόση, έμμεση επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων για πόση, επαναχρησιμοποίηση για σκοπούς εκτός πόσης, απρογραμμάτιστη επαναχρησιμοποίηση, προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση, επαναχρησιμοποίηση χωρίς περιορισμούς (απεριόριστη), επαναχρησιμοποίηση με περιορισμούς (περιορισμένη), τροφοδότηση ή εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα, φορέας παροχής ανακτημένου νερού, χρήστης ανακτημένου νερού, φορέας διαχείρισης του ανακτημένου νερού, ανακύκλωση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Επαναχρησιμοποίηση για άρδευση : (άρθ. 4)
 • Τροφοδότηση ή εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων : (άρθ. 5)
 • Αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση : (άρθ. 6)
 • Επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση : (άρθ. 7)
 • Επαναχρησιμοποίηση στα υδατικά συστήματα του άρθ. 7 του π.δ.21/2007 : (άρθ. 8)
 • Άδειες επαναχρησιμοποίησης – Προϋποθέσεις έκδοσης : (άρθ. 9)
 • Όροι και διαδικασίες έκδοσης αδειών : (άρθ. 10)
 • Περιεχόμενο άδειας επαναχρησιμοποίησης : (άρθ. 11)
 • Γενικές υποχρεώσεις των Φορέων Ανακτημένου νερού : (άρθ. 12)
 • Έλεγχοι : (άρθ. 13)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 14)

Σχετικά έγγραφα :

 • Εγκ. 1589/3.11.2011 «Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011)»
 • Εγκ. οικ. 145447/23.6.2011 «Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»»

Τροποποιήθηκε από το :

 • Υ.Α. οικ. 100079/2015, (ΦΕΚ 135/Β/22.1.2015) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20488/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού (749/Β)» και συναφείς διατάξεις»
 • Υ.Α. οικ. 191002/2013, (ΦΕΚ 2220/Β/9.9.2013) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (354/Β) και συναφείς διατάξεις»»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 354B_11 (Μέγεθος: 523 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 09-08-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.