Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Διαχείριση αποβλήτων > υγρών αποβλήτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

126/Β`/3.3.1988

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Γεωργίας

Εθνικής Οικονομίας

Εσωτερικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λέξεις Κλειδιά:

βιομηχανική εγκατάσταση

ειδική οριακή τιμή

εξαχλωροκυκλοεξάνιο

επικίνδυνα απόβλητα

επικίνδυνη ουσία

επιφανειακά ύδατα

κάδμιο

νέα εγκατάσταση

οριακές τιμές

παράκτια ύδατα

περιβάλλον

ρύπανση των υδάτων

υγρά απόβλητα

υδάτινο περιβάλλον

υδράργυρος

υφιστάμενη εγκατάσταση

Υ.Α. 18186/271/1988 - Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (οριακή τιμή επικίνδυνης ουσίας σε υγρά απόβλητα, ειδική οριακή τιμή επικίνδυνης ουσίας σε υγρά απόβλητα, επεξεργασία καδμίου ή υδραργύρου ή HCH, βιομηχανική εγκατάσταση καδμίου ή υδραργύρου ή HCH, υφιστάμενη εγκατάσταση, νέα εγκατάσταση) : (άρθ. 3)
 • Καθορισμός και εφαρμογή των οριακών τιμών στα υγρά απόβλητα : (άρθ. 4)
 • Κριτήρια και προϋποθέσεις καθορισμού των ειδικών οριακών τιμών στα υγρά απόβλητα : (άρθ. 5)
 • Διαδικασία καθορισμού των ειδικών οριακών τιμών : (άρθ. 6)
 • Ενημέρωση : (άρθ. 7)
 • Οριακές τιμές επικίνδυνων αποβλήτων (υδράργυρος, κάδμιο, εξαχλωροκυκλοεξάνιο) : (παράρτ. Α)
 • Πρότυπες μέθοδοι προσδιορισμού : (παράρτ. Β)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010, (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 126Β_88 (Μέγεθος: 1227 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 22-03-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.