Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Διαχείριση αποβλήτων > υγρών αποβλήτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

192/Β`/14.3.1997

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Γεωργίας

Εθνικής Οικονομίας

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

BOD5

άζωτο

απόβλητα

αστικά λύματα

βιομηχανικά απόβλητα

βιομηχανικά λύματα

βιομηχανικά υγρά απόβλητα

δευτεροβάθμια επεξεργασία

διάθεση λυμάτων

δίκτυο αποχέτευσης

επεξεργασία αποβλήτων

ευαίσθητες περιοχές

ευτροφισμός

ιλύς

κατάλληλη επεξεργασία

λύματα

μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ)

οικιακά λύματα

οικισμός

παράκτια ύδατα

περιβάλλον

πρωτοβάθμια επεξεργασία

ρύπανση των υδάτων

φώσφορος

Υ.Α. οικ. 5673/400/1997 - Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (αστικά λύματα, οικιακά λύματα, βιομηχανικά υγρά απόβλητα, οικισμοί, δίκτυο αποχέτευσης, μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού - ΜΙΠ, πρωτοβάθμια επεξεργασία, δευτεροβάθμια επεξεργασία, κατάλληλη επεξεργασία, διάθεση λυμάτων, ιλύς, ευτροφισμός, εκβολές ποταμών, παράκτια ύδατα, υπεύθυνος φορέας του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Δημιουργία δικτύων αποχέτευσης : (άρθ. 4)
 • Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών - προϋποθέσεις διάθεσης αστικών λυμάτων : (άρθ. 5)
 • Προσδιορισμός λιγότερο ευαίσθητων περιοχών - προϋποθέσεις διάθεσης αστικών λυμάτων : (άρθ. 6)
 • Προϋποθέσεις διάθεσης αστικών λυμάτων από σταθμούς επεξεργασίας : (άρθ. 7)
 • Μέτρα και προϋποθέσεις για τη διοχέτευση βιομηχανικών λυμάτων σε αποχετευτικά δίκτυα και σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων : (άρθ. 8)
 • Μέτρα και προϋποθέσεις για την απευθείας διάθεση των βιομηχανικών λυμάτων : (άρθ. 9)
 • Μέτρα και όροι για τη διάθεση λυμάτων και ιλύος από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων : (άρθ. 10)
 • Έλεγχοι – παρακολούθηση των λυμάτων υποδοχής : (άρθ. 11)
 • Κατάρτιση εκθέσεων : (άρθ. 12)
 • Κατάρτιση προγραμμάτων : (άρθ. 13)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 15)
 • Απαιτήσεις για τα αστικά λύματα : (παράρτ. Ι)
 • Κριτήρια προσδιορισμού ευαίσθητων και λιγότερο ευαίσθητων περιοχών : (παράρτ. ΙΙ)
 • Βιομηχανικοί τομείς : (παράρτ. ΙΙΙ)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. Δ1ε/Γ.Π. 33942/17/21.2.2018 «(ΑΔΑ: 9Θ2Ο465ΦΥΟ-Τ2Ω) Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που παράγονται στις Υγειονομικές Μονάδες, με στόχο την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας»

Τροποποιήθηκε από την :

 • Υ.Α. 48392/939/2002, (ΦΕΚ 405/Β/3.4.2002) «Συμπλήρωση της 19661/1982/99 κοινής υπουργικής απόφασης «τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής υπουργικής απόφασης…κ.λπ.» (Β/192) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής (Β/1811) και ειδικότερα του άρθ. 2 (παρ. Β) αυτής»
 • Υ.Α. 19661/1982/1999, (ΦΕΚ 1811/Β/29.9.1999) «Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β/192) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 192Β_97 (Μέγεθος: 623 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 19-07-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.