Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Διαχείριση αποβλήτων > υγρών αποβλήτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

90/Α`/11.7.1990

Υπουργεία:

Υπουργικό Συμβούλιο

Λέξεις Κλειδιά:

DDT

επιφανειακά ύδατα

οριακές τιμές

οριακές τιμές ποιότητας νερού

όριο ανίχνευσης

παράκτια ύδατα

πενταχλωροφαινόλη

περιβάλλον

πρότυπη μέθοδος μέτρησης

ρύπανση των υδάτων

ρυπογόνες ουσίες

τοξικά & επικίνδυνα απόβλητα

υγρά απόβλητα

υδάτινο περιβάλλον

χλωροφόρμιο

Π.Υ.Σ. 73/1990 - Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος Α του άρθ. 6 της αριθ. π.υ.ς 144/2.11.1987

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (οριακές τιμές ποιότητας υδατικού περιβάλλοντος, όριο ανίχνευσης, ουσίες, εσωτερικά επιφανειακά νερά, ακρίβεια, προσέγγιση, εσωτερικά παράκτια νερά, πρότυπη μέθοδος μέτρησης, όριο ανίχνευσης) : (άρθ. 3)
 • Καθορισμός υδατικών περιοχών, που επηρεάζονται από απορρίψεις. Τρόπος δειγματοληψιών : (άρθ. 4)
 • Τετραχλωράνθρακας : (παράρτ. §1)
 • DDT : (παράρτ. §2)
 • Πενταχλωροφαινόλη - PCP : (παράρτ. §3)
 • Αλδρίνη, διελδρίνη, ενδρίνη, ισοδρίνη : (παράρτ. §4)
 • Εξαχλωροβενζόλιο - HCB : (παράρτ. §5)
 • Εξαχλωροβουταδιένιο- HCBD : (παράρτ. §6)
 • Χλωροφόρμιο : (παράρτ. §7)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010, (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις»
 • Π.Υ.Σ. 255/1994, (ΦΕΚ 123/Α/21.7.1994) «Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 6 της υπ αριθ. 73/29-6-90 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος Α του άρθρου 6 της υπ αριθ. 144/2-11-87 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (197/Α/87)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 90Α_90 (Μέγεθος: 215 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 22-03-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.