Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Διαχείριση αποβλήτων > στερεών αποβλήτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

46/Α`/3.3.2000

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Γεωργίας

Δημόσιας Τάξης

Δικαιοσύνης

Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εξωτερικών

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Μεταφορών & Επικοινωνιών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

ADR

αγρότης

άδεια κατασκευής κεραίας

άδεια κυκλοφορίας

βαλβίδα ασφαλείας

βυτιοφόρο όχημα

γείωση δεξαμενής

δεξαμενή καυσίμου

διάρκεια πιστοποιητικού πυρασφάλειας

διαχείριση καταλυτικών μετατροπέων

επιβατικές μεταφορές

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

ημιρυμουλκούμενο

καταλυτικός μετατροπέας

κατασκευή κεραίας

κεραία

μελέτη πυροπροστασίας

μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

μεταφορική επιχείρηση

μικτό βάρος

μικτό πρατήριο

μονάδα ανάκτησης ατμών

οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

πάρκο κεραιών

πιστοποιητικό πυρασφάλειας

πρατήρια καυσίμων

πρατήριο υγραερίου

πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

πυροσβεστήρας

ρυμουλκό

ρυμουλκούμενο

σήμανση

σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

σταθμός αυτοκινήτων

στερεά απόβλητα

τροχήλατος πυροσβεστήρας

φρεάτιο

φυσικό αέριο -υγραέρια

ωφέλιμο φορτίο

Ν. 2801/2000 - Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Κεραίες : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (σταθμός, πάρκο κεραιών, διαχειριστής πάρκου κεραιών, κατασκευή κεραίας) : (άρθ. 1§1)
 • Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά : (άρθ. 1§2)
 • Σήμανση κατασκευών κεραιών : (άρθ. 1§3)
 • Εγκατάσταση κεραιών σε δάση –πάρκα κεραιών : (άρθ. 1§4)
 • Ποινές : (άρθ. 1§5)
 • Αλλαγή και διαχείριση καταλυτικών μετατροπέων : (άρθ. 3)
 • Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων : (άρθ. 4)
 • Πυροπροστασία σε πρατήρια υγρών καυσίμων : (άρθ. 4)
 • Απαγόρευση εγκατάστασης πρατηρίου καυσίμων, σταθμού αυτοκινήτων σε πολυκατοικίες, κ.λπ : (άρθ. 4§1)
 • Τοποθέτηση βαλβίδων ασφαλείας στις αντλίες καυσίμων : (άρθ. 4§4.2)
 • Τοποθέτηση τροχήλατου πυροσβεστήρα στο χώρο φρεατίου δεξαμενής καυσίμου : (άρθ. 4§4.4)
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας : (άρθ. 4§4.5)
 • Ρύθμιση θεμάτων εμπορευματικών μεταφορών : (άρθ. 5)
 • Ρύθμιση θεμάτων οδικών -σιδηροδρομικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων : (άρθ. 5§11-12)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων τεχνικής οχημάτων : (άρθ. 6)
 • Πρατήρια υγραερίου ή μικτά πρατήρια : (άρθ. 6)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατηγών μεταφορών : (άρθ. 7)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης : (άρθ. 8)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
 • N. 4280/2014, (ΦΕΚ 159/Β/8.8.2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4053/2012, (ΦΕΚ 44/Α/7.3.2012) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3897/2010, (ΦΕΚ 208/Α/10.12.2010) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3431/2006, (ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 2919/2001, (ΦΕΚ 128/Α/25.6.2001) «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 2898/2001, (ΦΕΚ 71/Α/10.4.2001) «Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 46A_00 (Μέγεθος: 2159 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-01-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.