Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Ρύπανση υδάτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

749/Β`/31.5.2010

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

απόβλητα

βιομηχανικά απόβλητα

επικίνδυνη ουσία

επιφανειακά ύδατα

εσωτερικά ύδατα

οριακές τιμές

οριακή τιμή εκπομπής

όριο εκπομπής

ουσία προτεραιότητας

παράκτια ύδατα

ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο (ΠΠΠ)

ρύπανση των υδάτων

τεχνητό υδατικό σύστημα

τοξικά & επικίνδυνα απόβλητα

υγρά απόβλητα

υδροφόρος ορίζοντας

υπόγεια νερά

Υ.Α. 20488/2010 - Καθορισμός ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων στον ποταμό Ασωπό και οριακών τιμών εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός –πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (άρθ. 2 του ν. 3199/2003 : τεχνητό υδατικό σύστημα, εσωτερικά ύδατα, ποταμός, λίμνη, μεταβατικά ύδατα, παράκτια ύδατα, ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό σύστημα, σύστημα επιφανειακών υδάτων, υδροφόρος ορίζοντας, σύστημα υπόγειων υδάτων, υπολεκάνη, περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, κατάσταση επιφανειακών υδάτων, καλή κατάσταση επιφανειακών υδάτων, κατάσταση υπόγειων υδάτων, καλή κατάσταση υπόγειων υδάτων, οικολογική κατάσταση, καλή οικολογική κατάσταση, καλό οικολογικό δυναμικό, καλή χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτων, καλή χημική κατάσταση υπόγειων υδάτων, επικίνδυνες ουσίες, ουσίες προτεραιότητας, ρύπανση, ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο, υπηρεσίες ύδατος, οριακές τιμές εκπομπής, έλεγχοι εκπομπών, ποσοτική κατάσταση) : (άρθ. 2)
 • Καθορισμός ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων στον ποταμό Ασωπό : (άρθ. 3)
 • Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων ποταμού Ασωπού : (άρθ. 4)
 • Οριακές τιμές εκπομπών : (άρθ. 5)
 • Ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα (ΠΠΠ) : (παράρτ. Α)
 • Οριακές τιμές εκπομπών : (παράρτ. Β)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. οικ. 106341/21.12.2010 «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ 749Β) και λοιπές σχετικές διατάξεις»

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. οικ. 100079/2015, (ΦΕΚ 135/Β/22.1.2015) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20488/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού (749/Β)» και συναφείς διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 749Β_10 (Μέγεθος: 717 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 19-07-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.