Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Ρύπανση υδάτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

138/Β`/24.2.1965

Υπουργεία:

Εσωτερικών

Υγιεινής

Λέξεις Κλειδιά:

BOD5

άδεια διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων

άδεια διάθεσης λυμάτων

απολύμανση λυμάτων

αποχωρητήρια

βιομηχανικά απόβλητα

διάθεση αποβλήτων

διάθεση λυμάτων

επιφανειακά ύδατα

ιλύς

κολυμβητική δεξαμενή

λύματα

ολικά κολοβακτηρίδια

περιβάλλον

πισίνα

ρύπανση των υδάτων

υγρά απόβλητα

Υ.Α. Ειβ 221/1965 - Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ορισμοί (λύματα, βιομηχανικά απόβλητα, επεξεργασία, σύστημα διαθέσεως, δημόσια συστήματα διαθέσεως, ιδιωτικά συστήματα διαθέσεως) : (άρθ. 1)
 • Γενικοί όροι για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων : (άρθ. 2)
 • Όροι για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα : (άρθ. 3)
 • Απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιφανειακών υδάτων αναλόγως της χρήσης τους : (άρθ. 4)
 • Ελάχιστοι όροι για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα : (άρθ. 5)
 • Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων για κάθε αποδέκτη : (άρθ. 6)
 • Όροι για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων στο έδαφος : (άρθ. 7)
 • Ειδικοί όροι για κάθε τρόπο διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων στο έδαφος : (άρθ. 8)
 • Μικρά ιδιωτικά συστήματα διάθεσης λυμάτων : (άρθ. 9)
 • Αποχωρητήρια χωρίς ροή ύδατος : (άρθ. 10)
 • Μεταφορά λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων ή ιλύος και διάθεσή τους : (άρθ. 11)
 • Απολύμανση λυμάτων : (άρθ. 12)
 • Υπόχρεοι και υποχρεώσεις : (άρθ. 13)
 • Άδεια διαθέσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων : (άρθ. 14)

Σχετικό έγγραφο:

 • Αρ. Πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Ρ. 22601/7.4.2014 «Εφαρμογή και ισχύς της Ε1β/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης «Περί Διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» μετά την έκδοση του άρθρου 59 παρ.2 του Ν. 4042/2012»
 • Εγκ. οικ. 191645/3.12.2013 «Διευκρινίσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες μετά την έκδοση του Ν. 4042/2012»

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 • Ν. 4014/2011, (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος»
 • Υ.Α. Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008, (ΦΕΚ 2089/Β/9.10.2008) «Τροποποίηση της περίπτωσης (γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ αριθμ. Ε1β/221/1965 Υγειονομικής διάταξης»
 • Υ.Α. Γ4/1305/1974, (ΦΕΚ 801/Β/9.8.1974) «Περί τροποποιήσεως των υπ αριθμ. Ε1β 221/22.1.1965 (ΦΕΚ 138/Β/24.2.1965) και Γ1/17831/7.12.1971 (ΦΕΚ 986/Β/10.12.1971) υγειονομικών διατάξεων, «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»
 • Υ.Α. Γ1/17831/1971, (ΦΕΚ 986/Β/10.12.1971) «Περί τροποποιήσεως της υπ αριθμ. Ε1β/221/22 Ιαν. 1965 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 138/Β/34 Φεβρ. 1965)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 138Β_65 (Μέγεθος: 476 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.