Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

1793/Β`/20.8.2015

Υπουργεία:

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Λέξεις Κλειδιά:

ατμοσφαιρική ρύπανση

βιομηχανική δραστηριότητα

διοξείδιο του θείου

κονιορτός

μεταβατικό εθνικό σχέδιο μείωσης εκπομπών - ΜΕΣΜΕ

οξείδια του αζώτου

πρόληψη της ρύπανσης

ρύπος

Υ.Α. Η.Π. 34062/957/Ε103/2015 - Έγκριση Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης των Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 28 της υπ’ αριθμ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β΄ 1450), όπως ισχύει. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1450)»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Σκοπός : (άρθ. 1)
  • Γενικές κατευθύνσεις του Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) : (άρθ. 2)
  • Συμμόρφωση με το ΜΕΣΜΕ : (άρθ. 3)
  • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (1450/Β) : (άρθ. 5)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1793Β_2015 (Μέγεθος: 1317 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 09-08-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.