Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Ατμοσφαιρική ρύπανση >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

488/Β`/30.3.2011

Υπουργεία:

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

αέριος ρύπος

ανώτατο όριο αποζημίωσης

ατμοσφαιρική ρύπανση

ατμοσφαιρικός αέρας

δείκτης μέσης έκθεσης

εκτίμηση

επίπεδο

ζώνη

κατώτερο όριο εκτίμησης

κρίσιμο επίπεδο

μείωση των εκπομπών αερίων

όζον

οικισμός

οξείδια του αζώτου

οριακές τιμές

όριο συναγερμού

περιθώριο ανοχής

πρόδρομες ουσίες του όζοντος

πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

ρύπος

σταθερή μέτρηση

τιμή στόχος

Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 - Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (ατμοσφαιρικός αέρας, οριακή τιμή, κρίσιμο επίπεδο, δείκτης μέσης έκθεσης, περιθώριο ανοχής, ρύπος, επίπεδο, εκτίμηση, σχέδια για την ποιότητα του αέρα, τιμή στόχος, όριο συναγερμού, όριο ενημέρωσης, ανώτερο όριο εκτίμησης, κατώτερο όριο εκτίμησης, μακροπρόθεσμος στόχος, συμβολή από φυσικές πηγές, ζώνη, οικισμός, ΑΣ10, ΑΣ2,5, δείκτης μέσης έκθεσης, υποχρέωση όσον αφορά τη συγκέντρωση της έκθεσης, εθνικός στόχος μείωσης της έκθεσης, μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα, οξείδια του αζώτου, σταθερές μετρήσεις, ενδεικτικές μετρήσεις, πτητικές οργανικές ενώσεις - ΠΟΕ, πρόδρομες ουσίες του όζοντος) : (άρθ. 2)
 • Αρμόδιες αρχές : (άρθ. 3)
 • Καθορισμός ζωνών και οικισμών : (άρθ. 4)
 • Εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα : (άρθ. 5-11)
 • Καθεστώς εκτίμησης : (άρθ. 5)
 • Κριτήρια εκτίμησης : (άρθ. 6, 9)
 • Σημεία δειγματοληψίας : (άρθ. 7,10)
 • Μέθοδοι μετρήσεων αναφοράς : (άρθ. 8, 11)
 • Απαιτήσεις όταν τα επίπεδα είναι χαμηλότερα από τιις οριακές τιμές : (άρθ. 12)
 • Οριακές τιμές και όρια συναγερμού για την προστασία της υγείας του ανθρώπου : (άρθ. 13)
 • Κρίσιμα επίπεδα : (άρθ. 14)
 • Εθνικός στόχος μείωσης της έκθεσης σε σωματίδια ΑΣ2,5 για την προστασία της υγείας του ανθρώπου : (άρθ. 15)
 • Τιμές στόχοι και οριακές τιμές ΑΣ2,5 για την προστασία της υγείας του ανθρώπου : (άρθ. 16)
 • Απαιτήσεις σε ζώνες και οικισμούς όπου οι συγκεντρώσεις του όζοντος υπερβαίνουν τις τιμές στόχους και τους μακροπρόθεσμους στόχους : (άρθ. 17)
 • Απαιτήσεις σε ζώνες και οικισμούς όπου οι συγκεντρώσεις του όζοντος ανταποκρίνονται στους μακροπρόθεσμους στόχους : (άρθ. 18)
 • Απαιτούμενα μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ενημέρωσης ή συναγερμού : (άρθ. 19)
 • Ρυπογόνες συμβολές από φυσικές πηγές : (άρθ. 20)
 • Υπερβάσεις αποδιδόμενες στη διασκόρπιση άμμου ή αλατιού σε δρόμους το χειμώνα : (άρθ. 21)
 • Αναβολή τήρησης των προθεσμιών και εξαίρεση από την υποχρέωση εφαρμογής ορισμένων οριακών τιμών : (άρθ. 22)
 • Σχέδια για την ποιότητα του αέρα : (άρθ. 23)
 • Σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης : (άρθ. 24)
 • Διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση : (άρθ. 25)
 • Ενημέρωση του κοινού : (άρθ. 26)
 • Διαβίβαση πληροφοριών και εκθέσεων : (άρθ. 27)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 488Β_11 (Μέγεθος: 601 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.