Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Ατμοσφαιρική ρύπανση >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

2030/Β`/29.12.2010

Υπουργεία:

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

αέρια θερμοκηπίου

αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου

αέριος ρύπος

αποδιδόμενες στις αεροπορικές μεταφορές εκπομπές

αρμόδια αρχή

ατμοσφαιρική ρύπανση

διοξείδιο του άνθρακα

δραστηριότητα έργου

εθνικός κατάλογος κατανομής για σταθερές εγκαταστάσεις (ΕΚΚΣΕ)

εκπομπές

εκπομπή αερίου

εντεταλμένο κράτος μέλος

ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών

κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων

μείωση των εκπομπών αερίων

περιβάλλον

περιβαλλοντική πολιτική

πλειστηριασμός δικαιωμάτων

σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

φορέας εκμετάλλευσης

φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών

φορέας εμπορικής εκμετάλλευσης αεροπορικών μεταφορών

Υ.Α. Η.Π. 57495/2959/Ε103/2010 - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 ΚΥΑ «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ κλπ» (1931/Β), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/101/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 καθώς και με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του άρθρου 1 της οδηγίας 2009/29/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 4Α)
 • Εντεταλμένο κράτος μέλος : (άρθ. 4Β)
 • Συνολική ποσότητα δικαιωμάτων για τις αεροπορικές μεταφορές : (άρθ. 4Γ)
 • Μέθοδος κατανομής των δικαιωμάτων για τις αεροπορικές μεταφορές μέσω πλειστηριασμού : (άρθ. 4Δ)
 • Κατανομή και εκχώρηση δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών : (άρθ. 4Ε)
 • Ειδικό αποθεματικό για ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών : (άρθ. 4ΣΤ)
 • Σχέδια παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων αεροπορικών δραστηριοτήτων : (άρθ. 4Ζ)
 • Εθνικά μέτρα εφαρμογής – Εθνικός κατάλογος κατανομής για σταθερές εγκαταστάσεις (ΕΚΚΣΕ) περιόδου 2013-2020 : (άρθ. 6Α)
 • Έγκριση εθνικού καταλόγου κατανομής για σταθερές εγκαταστάσεις (ΕΚΚΣΕ) περιόδου 2013 -2020 : (άρθ. 6Β)
 • Κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων : (άρθ. 7Γ)
 • Προσαρμογή της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων : (άρθ. 7Δ)
 • Πλειστηριασμός δικαιωμάτων : (άρθ. 7Ε)
 • Μεταβατικοί κοινοτικοί κανόνες για εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή : (άρθ. 7ΣΤ)
 • Κατηγορίες δραστηριοτήτων για ένταξη σταθερών εγκαταστάσεων μέχρι το τέλος του 2012 : (παράρτ. ΙΑ)
 • Κατηγορίες δραστηριοτήτων για ένταξη σταθερών εγκαταστάσεων από το έτος 2013 και αερομεταφορών : (παράρτ. ΙΒ)

Καταργήθηκε από :

 • Υ.Α. 181478/965/2017, (ΦΕΚ 3763/Β/26.10.2017) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις», (1931/Β) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 2030Β_10 (Μέγεθος: 395 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 09-08-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.